הגברת שיתוף פעולה עם המו"פ

סוג הכלי: ידעממשליישום

אחד הדברים המייחדים את החקלאות בישראל היא ההתקדמות המדעית שלה והפיתוחים החדשים של זנים, גידולים חדשים וייחודיים וכן אגרוטכניקה. שיתוף פעולה עם המו"פ מיועד לסייע לחקלאי להכיר את החידושים האחרונים ולקבל תמיכה וייעוץ ממומחים. כמו כן, שת"פ עם המו"פ יכול לסייע גם בחשיפה ולימוד דור ההמשך לעשייה החקלאית.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

  • הבטחה וקידום של ענף החקלאות וחיזוק מעמדו.

  • הרחבת המודעות של החקלאים לחידושים הרלוונטיים לגידול שלהם

  • מציאת פתרונות לבעיות ספציפיות של החקלאים.

  • קידום דור המשך וחיזוק הזיקה של התלמידים במערכות החינוך של המועצה עם תחום החקלאות.

דוגמה

מו"פ אזורי קיים בכמה מרחבים בארץ. לדוגמא: מו"פ דרום פועל לתמוך בחקלאות חבל אילות באיתור זנים וגידולים היכולים לגדול בתנאי האקלים הייחודיים לה. במועצה אזורית מטה אשר מבוצעת פעילות חינוכית משותפת של המו"פ עם מערכת החינוך במועצה ועם עריית עכו.

זמן נדרש למימוש הכלי

מימוש הכלי אפשרי בטווח זמן מיידי בנושאי ייעוץ, ובתלות בתקציבי מחקר ניתן לקדם גם מחקרים ספציפיים לאזור ולגידולים שונים.

מענה ללחצי פיתוח

הכלי אינו רלוונטי למענה ללחצי פיתוח

משאבים נדרשים

לא נדרשים תקציבים מיוחדים לשיתוף הפעולה.

שימו לב