הטמעה בשלב קליטה קהילתית

סוג הכלי: יישום

הטמעת הזיקה לשטחים הפתוחים ולמרקם הכפרי בשלב החיפוש והקליטה של תושב חדש, במטרה לחזק תחושת השייכות, הערכיות והייחוד של מועצה בעלת שטחים פתוחים וכן רצון וסובלנות למרקם הכפרי ולפעילות חקלאית.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

דוגמה

זמן נדרש למימוש הכלי

מענה ללחצי פיתוח

משאבים נדרשים

שימו לב