הטמעה בשלב קליטה קהילתית

סוג הכלי: יישום

הטמעת הזיקה לשטחים הפתוחים ולמרקם הכפרי בשלב החיפוש והקליטה של תושב חדש, במטרה לחזק תחושת השייכות, הערכיות והייחוד של מועצה בעלת שטחים פתוחים וכן רצון וסובלנות למרקם הכפרי ולפעילות חקלאית.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • התושב יהפוך לשגריר של המרקם המקומי, מתוך התחברות למורשת החקלאית והטבעית.
 • צמצום המתח בין ותיקים לתושבים חדשים, מתוך ראיה משותפת של חשיבות שמירה על המורשת והייחוד.

דוגמה

אתר "חיים בגליל העליון" (http://www.haimbagalil.org.il)
בית ראשון במולדת - פרויקט קליטה עבור משפחות ועולים יחידים בתנועה הקיבוצית (http://goo.gl/IAWJx7)

זמן נדרש למימוש הכלי

 • זמן מינימלי עד ליישום – שלושה חודשים

מענה ללחצי פיתוח

הכלי לא נותן מענה להתמודדות עם לחצי פיתוח. אבל תורם ברמת המודעות וחיזוק בעלי העניין מתוך הקהילה.

משאבים נדרשים

 • סדנת אוריינטציה / סיור מודרך / מדריך כתוב / אתר
 • גורם אחראי אליו ניתן לפנות בנושא

שימו לב

מומלץ לבצע מפגשים וסיורי שטח ולא רק לתת מידע מומלץ להציע את התכנית כתכנית אוריינטציה גם לתושבים ותיקים ולמשפחות של תושבים.
רצוי לשלב תושבים ותיקים כמדריכים/חונכים/מנחים.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי

 • העלאת המודעות ליתרונות השטחים הפתוחים בהקשר של שימור סביבה כפרית אצל תושבים חדשים בשלב הקליטה.
 • הקטנת חיכוכים בין תושבים ותיקים בעלי אוריינטציה חקלאית לחדשים המאופיינים כ"משפרי דיור".

רציונל כללי
 

איתור תושבים בשלב הקליטה בישובים והנחלת המורשת הכפרית כחלק משלב המעבר – הצגת השטחים החקלאיים כיתרון חשוב וכערך לשימור.

יצירת זיקה בין תושבים ותיקים לחדשים על-ידי שילובם של הראשונים במערך ההדרכה והחניכה מומלצת ויכולה לחזק את הקהילה על-ידי הכרה בידע והיכולות של הותיקים והנחלת מסורת של הסברת פנים לחדשים.

שני מהלכים אלו מסייעים בקידום תהליך תודעתי בשלבי הקליטה שמטרתו הקטנת החיכוכים ואי ההסכמות על אופי הישובים והפעילות במרקם הכפרי.

אמצעי המידע יכולים להיות מגוונים - מידע כתוב במדריך לתושב, באינטרנט, או במפגשים אישיים וסיורים בשטח עם תושבים ותיקים.

קהל היעד
תושבים חדשים בשלב המעבר לישובי המועצה.

רלוונטיות לתחומי פעילות
חברה וקהילה וחינוך, חקלאות, סביבה וקיימות.

מקור וניסיון ביישום

מעמד
- לא רלוונטי -

פרישה גיאוגרפית
- לא רלוונטי -

גמישות
בינונית – ניתן להוציא לפועל את הכלי במגוון כלים ודרכים, אך יש חשיבות לעבודה שוטפת ועקבית (אם כי מדריך כתוב / אינטרנטי יכול לבטל את הצורך בעבודה שוטפת).

מענה ללחצי פיתוח
הכלי לא מסייע בהתמודדות עם לחצי הפיתוח. נותן מענה ברמת המודעות בלבד.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • סדנת אוריינטציה / סיור מודרך / מדריך כתוב / אתר
 • גורם אחראי אליו ניתן לפנות בנושא.

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • פשוט ומהיר לביצוע, בעלויות נמוכות
 • מחזק אוריינטציה קהילתית ואת ה-DNA האזורי והיישובי
 • מונע קונפליקטים
 • תקשורת בין-אישית בין ותיק לתושב חדש היא בעלת פוטנציאל לעוצמה ייחודית וחסרת תחליף לחיזוק קשרי קהילה.

חולשות:

 • איכותם של חניכה וסיורים על-ידי תושבים ותיקים תלויה בתקשורת הבין-אישית שנוצרת מול לתושבים החדשים, ולא תמיד ניתן להבטיח הצלחה
 • מצריך הכנת חומרים ופעולות נוספות בקליטה.

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

מתאים לכל המועצות העומדות בפני שינוי דמוגרפי משמעותי וקולטות תושבי הרחבות.

מידע רלוונטי נוסף

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

אחראי על קשרי קהילה במועצה בשת"פ עם האחראי על החקלאים.

בעלי עניין

בפיתוח ויישום הכלי:

ועדים מקומיים, אגודות שיתופיות, תושבים ותיקים, גורמי הקליטה בישובים ובמועצה.

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

ליישום הכלי נדרשים שלושה שלבים:

 1. עם ההחלטה על הפעלת הכלי
  בחירה באמצעי המידע לביצוע (עלון מידע / אתר אינטרנט / מפגש וסיור מודרך) או שילוב של מספר אמצעים.
  משך: עד חודשיים.
 2. הפקת אמצעי המידע
  איסוף מידע ועריכת מידע כתוב, עיצוב והפקת עלון/ אתר, הכשרה בסיסית של מדריכי סיורים מתוך קהילת הותיקים בישובים.
  משך: עד חודשיים.
 3. הטמעת מנגנון לאיתור תושבים חדשים בשלב הקליטה (לרוב - בעת רישום במועצה) והנגשת אמצעי המידע החדשים.
  משך: עד חודשיים.

סה"כ בין שלושה חודשים לחצי שנה עד ליישום.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
 

מאלפי שקלים בודדים ועד ל-50,000 שקלים לשנה.

מקורות מימון אפשריים

 • תקציב קליטת תושבים
 • קולות קוראים - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אילו תנאים נדרשים ליישום

רצון ליישם ומוביל בעל השפעה במועצה.

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

כלים הכרחיים:

אין

כלים אפשריים:

 • מיסוד מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה
 • מפגשי דיאלוג
 • חיזוק קשרי מועצה - ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים
 • אירועי טיפוח טבע ונוף
 • העלאת מודעות קהילות לשמירה על השטחים הפתוחים
 • אמנה חקלאית - כפרית.

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

ישנה מורכבות לבחינת הידוק הקשר בין התושבים למועצה, אולם ניתן לנסות לבחון זאת לפי:

 • מיעוט קונפליקטים בין תושבים חדשים וותיקים
 • עלייה במעורבות התושבים בשמירת השטחים הפתוחים

מדריכים נלווים רלוונטיים

מדריך ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית