טיפוח ופיתוח מוקדי משיכה לפעילויות פנאי ונופש

סוג הכלי: יישום

פיתוח ו/או טיפוח של אתרי ביקור בתחומי טבע, מורשת, נוף או פארקים ייחודיים.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • שיפור איכות החיים של התושבים ושל כלל הציבור
 • יצירת הזדמנויות כלכליות למועצה ולתושביה המתבססות על משיכת מבקרים לשטחים הפתוחים
 • חיזוק הזיקה של הציבור אל השטחים הפתוחים

דוגמה

שיקום מעיינות/בוסתנים/אתרי מורשת בכל רחבי הארץ.

זמן נדרש למימוש הכלי

 • תוצאות הכלי יבואו לידי ביטוי בטווח הזמן הבינוני-ארוך.
 • הכלי דורש תהליכים מקדימים של בחירת הפרויקט, גיוס צוות תכנון מקצועי, גיבוש תכנית פיתוח ואישורה בערוצים הרלוונטיים.

מענה ללחצי פיתוח

הכלי יכול לסייע ביצירת מודעות ומחויבות ציבורית לשמירה על השטחים הפתוחים, אבל הוא לא מספק מענה ישיר למניעת פיתוח, אלא אם תחום מוקד המשיכה עוגן גם בתכנית סטטוטורית.

משאבים נדרשים

 • הכלי יכול להיעשות על ידי המועצה או על ידי/בשיתוף פעולה עם יזם פרטי.
 • נדרשת הקצאה של תקציבים ייעודיים לגיבוש ויישום תכניות פיתוח.

   

שימו לב

על הפיתוח לשמור על הערכים הטבעיים והנופיים של המועצה על מנת להעשיר את איכויות השטחים הפתוחים ולחזק את זהות וייחוד המועצה.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
משיכת מבקרים לשטחים הפתוחים בתחומי המועצה והעשרת איכות החיים של התושבים

 

רציונל כללי
הקמת מוקדי פעילות ברמות פיתוח שונות, החל משיקום וטיפוח של מבנים היסטוריים, הקמת מצפורים ו/או טיילות או הקמת חניוני פיקניק מפותחים (שירותים, מים וכדומה) ועד לפיתוח אינטנסיבי מקיף של פארקים ייחודיים כגון פארק מוטורי, פארק אתגרי (טיפוס וחבלים), פארק שעשועים, וכדומה.

את הכלי ניתן ליישם כיוזמה של המועצה או כיוזמה פרטית.

הפיתוח צריך להיעשות תוך שמירה והבלטה של הערכים הטבעיים והנופיים של המועצה ואופייה הייחודי, על מנת להעצים ולהעשיר את איכויות השטחים הפתוחים באופן שמחזק את זהותם ויתרונם היחסי אל מול שטחים אחרים.

 

קהל היעד
תושבי המועצה וציבור ישראל בכללותו.

 

מקור וניסיון ביישום
 

קיימות דוגמאות רבות מהארץ והעולם.

בקנה מידה קטן-

 • שיקום הבאר במושב כפר יעבץ במועצה אזורית לב השרון - שיקום האתר ארכיאולוגי כילודיא.

 • אתר ה"מחפורת" במועצה לב השרון- שיקום אקולוגי של אתר לכריית חול והפיכתו לבריכת חורף המקושרת בשבילי אופניים ליישובי המועצה ולנתניה וכוללת ספסלים ועצים.

 • שיקום מעיינות/בוסתנים/אתרי מורשת וכדומה מתרחש בכל רחבי הארץ.

 • פיתוח נחל השופט במועצה אזורית מגידו.

בקנה מידה גדול-

 • פיתוח "פארק המעיינות" - מועצה אזורית עמק המעיינות

 • אזור נופש מטרופוליני משותף למועצה אזורית לב השרון ולנתניה (אנ"מ אילנות) הנמצא בתהליכי תכנון וצפוי לשלב בין פיתוח אינטנסיבי ואקסטנסיבי.

 • פארק חצרים – פארק חצרים הינו פרויקט תיירותי ייחודי. בשטח של 7,200 דונם ברוטו בתחומן של באר שבע ומ.א בני שמעון. רובו ככולו פארק נטוע וירוק, שובצו מגרשים בסך של 1,400 דונם שכולם מיועדים לשימושים בתחום התיירות, הנופש, הבילוי, הפנאי והמסחר. הפארק שוכן בצמידות לפרויקט נוסף, "הפארק המוטורי", מתחם שישמש כבית הלאומי לספורט המוטורי בישראל. הפארק צפוי לשמש בעתיד כאזור הבילוי והפנאי העיקרי של האזור המטרופוליני של באר שבע וכאבן מושכת לתיירות מכל רחבי הארץ.

מעמד
על פי רוב ובהתאם למידת הפיתוח הנדרשת, הכלי מצריך התאמה סטטוטורית בתכנית המתאר ליעוד תיירות/ פנאי ונופש.

פרישה גיאוגרפית
ניתן לפזר במוקדים שונים בתחום המועצה - בהתאם למיקום של ערכי הטבע, נוף ומורשת. עבור פיתוח אטרקציות לפעילות אינטנסיבית בקנה מידה רחב קיים יתרון לפיתוח מיזם משותף למספר רשויות וגורמים (דוג' פארק חצרים משותף לעיריית באר שבע ומ.א. בני שמעון).

גמישות
גמישות רבה – פיתוח האתרים יכול להשתנות ממוקד למוקד וממועצה למועצה, בהתאם לסוג המוקדים הרצויים לטיפוח, והמשאבים העומדים ברשות המועצה.

מענה ללחצי פיתוח
נמוך– הכלי בעיקר מסייע להעלאת המודעות הציבורית לשטחים הפתוחים וטיפוח השטחים הפתוחים. במידה ויעוד השטח משתנה בהתאם בתכנית סטטוטורית, אזי הוא נותן מענה משמעותי יותר להתמודדות עם לחצי פיתוח.

משאבים נדרשים
נדרשת הקצאה של תקציבים ייעודיים לגיבוש ויישום תכניות פיתוח.

חוזקות וחולשות
 

חוזקות:

 • חיזוק ויצירת זיקה של הקהילה המקומית והציבור בישראל לשטחים פתוחים.

 • יישום הכלי מחייב טיפוח וניהול של שטחים פתוחים.

 • פוטנציאל ליצירת הזדמנויות כלכליות למועצה ולתושביה.

חולשות:

 • הכלי דורש השקעת משאבים ותקציבים ייעודיים (המדריך מציע אפיקי מימון רבים).

 • זמן המימוש יכול להיות ארוך יחסית.

 

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

 • מועצות המעוניינות בהרחבת מערך הפעילות בתחומי התיירות פנאי ונופש.

 • הכלי מתאים למועצות שמעוניינות להבליט ולהעצים את ייחודן במרחב הכפרי וקיימים. בהן אתרי טבע, נוף ו/או מורשת מתאימים.

 

מידע רלוונטי נוסף
פרסום קולות קוראים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

http://www.mmi.gov.il/static/p301.asp

 

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)
יחידה לשטחים פתוחים/סביבתית, אגף תיירות/פנאי נופש/ספורט וקהילה, וועדת שימור, יחידה כלכלית/אסטרטגית.

בעלי עניין
 

בתהליך פיתוח הכלי:

 • רשויות מקומיות גובלות או סמוכות

 • רשויות וארגוני סביבה: רט"ג, רשות העתיקות, קק"ל, החברה להגנת הטבע, רשות הניקוז, ארגוני סביבה מקומיים, יחידות סביבתיות

 • גופים ציבוריים וממשלתיים המעורבים בתכנון וניהול המרחב בישראל: משרד הפנים ומנהל התכנון, רמ"י, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד התיירות, משרד התחבורה, גופי תשתיות (חב' החשמל, נתיבי ישראל, רכבת ישראל וכדומה), החטיבה להתיישבות

 • מגזר עסקי, בתחומי תיירות פנאי ונופש (תיירנים וכיו"ב)

 • קהילה מקומית - תושבי המועצה

ביישום הכלי בפועל:

 • רשויות מקומיות גובלות או סמוכות

 • יחידות סביבתיות

 • גוף ייעודי- במידה והכלי מותאם לאזור גיאוגרפי מסויים (למשל רשות ניקוז באזורי נחל)

 

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

 

מימוש הכלי דורש מספר תהליכים מקדימים ולכן יעשה בטווח הבינוני עד ארוך, כתלות בקנה המידה ובמורכבות הפרויקט, כמו גם במידת הצורך בסקרים מקדימים לאיתור מוקדים פוטנציאליים.

 1. תהליכים מקדימים:

 • זיהוי ובחירת אתרים רלוונטיים (לרבות בחינה והתאמה סטטוטורית). יכול להתבצע כיוזמה של המועצה או כיוזמה פרטית. מומלץ לשלב נציגי תושבים בתהליך זיהוי האתרים כדי לנצל את הידע המקומי, להפנים את צרכי התושבים ולמנוע יצירתו של מטרד, עבור אתרים שיוצעו לפיתוח ביוזמת המועצה/התושבים.
  משך: עד חודש מיום אימוץ הכלי

 

 1. תכנית פיתוח - גיוס צוות תכנון מקצועי, גיבוש תכנית פיתוח ואישורה בערוצים הרלוונטיים, כולל הגשת היתרים במידת הצורך. לחילופין, אישור תכנית הפיתוח של היזם.
  התכנית תכלול התייחסות להשפעות הסביבתיות הצפויות כתוצאה מעבודות הפיתוח באתר וכתוצאה מהמבקרים. כמו כן התכנית צריכה לקבוע את קהל היעד (תושבים/תיירים) עבורו מיועד הפרויקט ולהתאים לו את מאפייני הפיתוח. 
  משך: בין שלושה חודשים לחצי שנה, כתלות במורכבות וקנה המידה של הפרויקט.

 • גיוס תקציבים למימוש הפרויקט או אישור התכנית העסקית של היזם. על היזם להוכיח רווחיות ויכולת תחזוקה לאורך זמן.
  משך: במקביל ובתיאום עם שלב פיתוח התכנית וימשך עד חודש מרגע אישור התכנית.

 1. פיתוח והקמה - ביצוע פעולות הפיתוח לרבות הכשרת הקרקע, הסדרת שבילים ומתקנים, גינון וכיו"ב בהתאם לפרויקט. פעולות פשוטות כגון שתילה מומלץ לעשות בשיתוף עם הקהילה.
  משך: בין שלושה חודשים לשנה, כתלות במורכבות וקנה המידה של הפרויקט.

 1. השקה - השקה חגיגית בעת פתיחת הפרויקט לשימוש הציבור על מנת להעלות את המודעות לפרויקט.

 1. תחזוקה שוטפת של הפרויקט – התחזוקה השוטפת היא כתלות במהות הפרויקט. פעולות פשוטות כגון ניקיון וגיזום ניתן לעשות בשיתוף עם הקהילה.
  משך: תהליך מתמשך.

 2. פרסום ומיתוג הפרויקט- יעשה בהתאם לקהל היעד הרצוי. פעולות לפרסום האתר יחלו במקביל וכחלק מעבודות הפיתוח באתר וימשכו בהתאם לצורך. 
  משך: תהליך מתמשך.

 

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
משתנה בהתאם לאופי ולקנה המידה של הפיתוח. המשאבים הנדרשים כוללים תקציבים ייעודיים לתכנון המוקד (לרוב שכירת צוות תכנון מקצועי), ביצוע פעולות הפיתוח באתר ולאחר מכן תקציב לתחזוקת האתר. (ישנם מוקדים שמרבית העלויות מופנות לתחזוקה השוטפת ולא לפיתוח ולהקמה).

מקורות מימון אפשריים
קק"ל, רשות הטבע והגנים, הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, משרד החקלאות, משרד התיירות. ישנן גם קרנות ותרומות פרטיות מהארץ ומחו"ל, יזמים פרטיים וחברות פרטיות או ממשלתיות.

אילו תנאים נדרשים ליישום
אתרים בהם ערכי טבע/נוף/מורשת המתאימים לקליטת מבקרים ובעלי התאמה סטטוטורית. גיוס תקציבים ייעודיים. חשוב מאוד ליצור פילוח של המבקרים בהם מעוניינת המועצה על מנת להתאים את רמת והיקף הפיתוח/טיפוח.

השתלבות עם כלים אחרים - כלים הכרחיים

 • פיתוח תשתיות תומכות פעילות פנאי ונופש

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

כלים שיכולים לסייע לתהליכים מקדימים של איתור מוקדים וכיווני הפיתוח:

 • סקר ערכי טבע ונוף

 • זיהוי רוח המקום ומאפייניו

 • זיהוי ומיפוי קונפליקטים

 • הכנת תכנית מרחבית רב נושאית

כלים שיכולים לסייע בתהליך הפיתוח של המוקד, ניהולו השוטף ומיתוגו

 • הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע בסביבתן הקרובה ולקיחת חלק פעיל בשמירה עליו

 • גיבוש שפה עיצובית לשטחים הפתוחים במועצה

 • אירועי טיפוח ובילוי בטבע

 • הבלטת ערכי טבע נוף ומורשת במועצה

 • חיזוק מערך הניהול היישומי (פיקוח ואכיפה)

 • הקמת סעיף ייעודי לשטחים פתוחים בתקציב המועצה

 

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

 • היקף המבקרים/המשתמשים

 • "הד תקשורתי"- ניתוח מספר האזכורים באמצעי התקשורת, סוג אמצעי התקשורת וכדומה

 • הערכת הפעילות העסקית שהתפתחה כתוצאה מפיתוח המוקד- מספר בתי העסק, שיעור ההכנסות מארנונה, שיעור רווחי העסקים וכדומה

 • מידת שביעות רצון התושבים באמצעות סקרי דעת קהל

 

מדריכים נלווים רלוונטיים

 • מדריך להכנת תיק ממשק לשטחים פתוחים

 • מדריך לניטור משולב

 • מדריך לשיקום אקולוגי של בתי גידול