חיזוק ועדות תיירות/חקלאות/סביבה/קהילה/שימור

סוג הכלי: ממשל

קודם כל צריך לחזק את הקיים. לא נכון ולא בריא למועצה להקים עוד יחידות חדשות. על מנת שהמועצה תוכל לפעול לקידום שמירה וטיפוח השטחים הפתוחים, חשוב ביותר ראשית כל להביא לחיזוק המערך הארגוני הקיים. כלי זה מציע מספר דרכים שיאפשרו העצמת היחידות/האגפים העוסקים בתחומי השטחים הפתוחים, על מנת ליצור את התנאים הטובים ביותר במועצה ליישום הכלים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים. הכלי נכתב בסיוע עלית וויל שפרן – מ.א. רמת נגב, ורווי דפני- מ.א. לב השרון

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • הגברת הפעילויות לשמירת שטחים פתוחים במועצה
 • חיזוק הכוח וההשפעה והרחבת הסמכויות של היחידה מול התושבים, המועצה, משרדי ממשלה וכן בהתמודדות עם לחצים ואיומים שונים.
 • ניהול מושכל של השטחים פתוחים
 • מתן מענה מיטבי בטיפול בסוגיות שונות בהתאם לצרכי המועצה וציבור התושבים

דוגמה

חיזוק ממשקים של ועדת איכ"ס והועדה החקלאית במועצה, שילוב מתכנן סביבתי ו/או אקולוג ליחידה הסביבתית, ועוד.

זמן נדרש למימוש הכלי

 • תלוי באמצעים שייבחרו לחיזוק הועדה; משך היישום יכול להיות בטווח הקצר ו/או תהליך ארוך טווח.

מענה ללחצי פיתוח

הרחבת סמכויות הועדה יכולה לתרום להתמודדות עם לחצי הפיתוח, תלוי בתחום הנדרש. למשל חיזוק ועדת שימור יכולה לסייע בקידום נופים, אזורים או אתרים לשימור.

משאבים נדרשים

 • נדרשים תקציבים ייעודיים ליישום הכלי - בהתאם לסוג הפעילות לחיזוק הועדה.
 • עבור חלק מהפעילויות לא נדרשת תוספת משאבים כלל כאשר היא משתמשת בתשתיות קיימות ו/או שינוי בדפוסי העבודה של הועדה/יחידה.

שימו לב

אלו תהליכים מתמשכים שגם אם לא נראית השפעתם בטווח הקצר הם מבטיחים יעילות ושיפור הפעילות במועצה וקידום היעדים. ישנה חשיבות רבה ברתימת עובדי המועצה בועדות הרלוונטיות השונות לתהליך. הציבור יכול לתרום במידה רבה לחיזוק הועדה.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
להביא לחיזוק המערך הארגוני הקיים במטרה ליצור את התנאים הטובים ביותר במועצה ליישום מגוון כלים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים.

רציונל כללי
 

על מנת שהמועצה תוכל לפעול לקידום שמירה וטיפוח השטחים הפתוחים, חשוב ביותר ראשית כל להביא לחיזוק המערך הארגוני הקיים (על פני הקמה של יחידות חדשות). תפישה ניהולית זו מתאימה גם לביסוס מערך עבודה פנים ארגוני באופן כללי.

יחידה מאורגנת ועצמאית, יכולה לפעול מעבר לביצוע הפרויקטים גם לגיוס תקציבים (קולות קוראים), הכנת תכניות ועוד.

ישנם כלים ודרכים רבות ומגוונות שיאפשרו העצמת היחידות/ האגפים העוסקים בתחומי השטחים הפתוחים, על מנת ליצור את התנאים הטובים ביותר במועצה ליישום הכלים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים,ביניהן: העלאת הקצאת התקציבים השוטפת או הקצאה ייעודית (על בסיס גיוס תקציבים), גיבוש תכניות עבודה, פעולות הסברה, העשרת הידע לעובדים בתחומי השטחים הפתוחים ואף הכשרתם, תגבור ממשק הפעילות עם ועדות ויחידות שונות במועצה וכן עם ראש המועצה, מינוי רכז/איש מקצוע (בהתאם להיקף השעות הנדרש/האפשרי) בתחום בו המועצה שואפת להתחזק/להתפתח, העלאת מוטיבציה לעובדים, ועוד.

קהל היעד
בעלי תפקידים במועצה האזורית, ועדים מקומיים.

רלוונטיות לתחומי פעילות
חקלאות, תיירות פנאי ונופש, סביבה וקיימות, חברה וקהילה.

מקור וניסיון ביישום

מועצות רבות פועלות לחיזוק המערך הארגוני ויחידות הסמך במועצה. כל מועצה בוחרת בהתאם לצרכיה ולתחום הנדרש את האמצעים והדרכים לחיזוק והעצמה. להלן כמה דוגמאות:

 • יחידה סביבתית מ.א. רמת נגב – הרחבת תפקידי היחידה לתחום תכנון סביבתי והוספת איש מקצוע.
 • אגף סביבה וקיימות מ.א. לב השרון ועירית נתניה – הוספת אקולוגית למועצה.
 • מ.א. עמק יזרעאל, גליל תחתון, מגידו וגלבוע – הקמת התאגדות ועדה חקלאית משותפת ("תאגיד חקלאי העמק).
 • גיוס תושבים לפעילות מקצועית בועדות- ועדה סטטוטורית לאיכות הסביבה במועצה האזורית עמק חפר.

מעמד
לכלי אין מעמד סטטוטורי. אולם, הוא מאפשר העצמת הכוח של יחידות המועצה שחלקן בעלות מעמד סטטוטורי. כמו כן, בחלק מהמקרים ייתכנו הרחבת סמכויות היחידה.

פרישה גיאוגרפית
יש משמעות קודם כל לחיזוק המערך הארגוני בתוך המועצה. עם זאת, שתופי פעולה עם גופים ו/או רשויות שונות בתחומים שונים, יכולים להביא במידה רבה גם לחיזוק היחידה/ועדה.

גמישות
גמישות מירבית. קיים מגוון רחב של כלים ופעילויות לחיזוק והעצמת הועדה/היחידה, בכל תחום שנדרש. הכלים והאמצעים ייבחרו בהתאם לצרכי המועצה.

מענה ללחצי פיתוח
העצמת יחידות המועצה יכולה לסייע גם בהתמודדות עם לחצי הפיתוח. כך למשל יחידה סביבתית שכוללת מתכנן סביבתי יכולה להתמודד בצורה מיטבית עם תכניות פיתוח שונות ולהביא לתכנון מושכל יותר כבר בשלבי תכנון מקדמיים.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • נדרשים תקציבים ייעודיים ליישום הכלי - בהתאם לסוג הפעילות הנדרש לחיזוק הועדה. כגון: תוספת כ"א, תוספת יועצים חיצוניים, מינוי פרוייקטור בתשלום, קורסים והכשרות לבעלי תפקידים.
 • עם זאת, עבור חלק מהפעילויות לא נדרשת תוספת משאבים כלל כאשר היא מתבססת על תשתיות קיימות ו/או על שינויים בדפוסי העבודה של הועדה/יחידה/המועצה וראש המועצה. כאשר הפעילות מתבססת על הגברת פעילות המפגשים והמעורבות ושימוש נרחב יותר בערוצי התקשורת של המועצה. גם הפעילות הציבורית ומעורבות של הקהילה יכולה להביא לחיזוק הועדה. למשל, ועדה חקלאית שנוכחים בה גם תושבים שאינם חקלאים.

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • שינוי פשוט בדפוסי הפעילות של הועדה יכול לתרום במידה רבה להעצמתה.
 • חיזוק הועדה יכול להתבצע במידה רבה ללא משאבים נדרשים.
 • יישום הכלי מביא כמעט בוודאות להצלחה רבה בכל המועצות.

חולשות:

 • העצמת הועדה תלויה לא פעם במי שעומד בראשה ו/או בסדר היום של המועצה. עם זאת, ישנם כלים רבים שיכולים לדחוף את הועדה והסוגיות המרכזיות עימה היא מתמודדות לסדר היום של המועצה.
 • נדרשים תקציבים ייעודיים לצורך חיזוק הועדה. אף כי, אמצעים רבים מבוססים על התשתיות הקיימות ויכולים להביא לשינוי משמעותי.

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

חיזוק ועדות הוא כלי חיוני ונדרש למועצות בכללותן. מתאים יותר למועצות שרוצות להתחזק במערך הארגוני הקיים ו/או להתפתח בתחומים חדשים, ראש המועצה רואה חשיבות בקידום ועדה או יחידה מסוימת. (ועדה חלשה או שאינה מתפקדת).

מידע רלוונטי נוסף

מרכז המועצות האזוריות, מקדם חיזוק פעילות המועצות בתחומים שונים - שיח עמיתים וועדות משותפות בתדירות גבוהה יחסית לבעלי תפקידים מהמועצות האזוריות. זאת במטרה לאחד כוחות ולפעול בתחומים בהם נדרשת התערבותה של מערכת כוללנית יותר וכן ללמוד מניסיונם של אחרים.

הנושאים המרכזיים בועדות בהיבטי שטחים פתוחים אלו הם: סביבה וקיימות, תיירות כפרית, חקלאות וחינוך.

ישנם קורסים וסדנאות במחירים סמליים לבעלי תפקידים ונציגי ציבור. החברה להגנת הטבע למשל מציעה קורס להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי לנציגי ציבור.

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

מנהל האגף/ועדה/יחידה בכל תחום.

בעלי עניין

בתהליך פיתוח הכלי:

 • בעלי תפקידים במועצה
 • מרכז המועצות האזוריות
 • משרדי הממשלה הרלוונטיים במחוז והשלטון המרכזי

בתהליך יישום הכלי:

 • כל צוות היחידה/הועדה.
 • ראש המועצה
 • ציבור התושבים

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

ליישום הכלי נדרשים ארבעה שלבים עיקריים:

 1. בחירת הועדה/ועדות ו/או התחום בהם נדרש החיזוק: בשלב הראשוני המועצה צריכה לבחון אילו תחומים היא מעוניינת להעצים ו/או אילו ועדות נדרשות לחיזוק. התהליך יכול להיות כלל מועצתי בהתאם לתהליך האפיון והגדרת היעדים ע"י פורום שטחים פתוחים או; דרך הועדה/היחידה באופן ישיר כאשר היא מעוניינת לקדם מהלכים בונים ו/או להתפתח בתחומים מסוימים שלא ניתן להם מענה עד היום או שאלו תחומים חדשניים יותר.
  כמובן שניתן לבחור ביותר מתחום אחד או ועדה אחת. משך: נדרש מפגש אחד לקבלת ההחלטה.
 2. מיפוי החסמים והחולשות של הועדה/היחידה: בשלב השני מנהל/יו"ר הועדה/יחידה צריך לבצע תהליך למידה פנימי שמטרתו בחינת: החסמים העיקריים כיום המגבילים את פעילות הועדה לפי ההנחיות הסטטוטוריות, נקודות החולשה של המועצה בהיבטים כגון קידום נושאים על סדר היום, הגעה ליעדים בתכנית העבודה, מעורבות הציבור, גיוס תקציבים, מתן מענה בסוגיות שונות, התחדשות, כוח ומעמד במועצה ועוד. רצוי לקיים את התהליך יחד עם כלל בעלי התפקידים בוועדה על מנת לקיים תהליך משמעותי ומקיף. משך: חודש
 3. בחירת אמצעים ותהליכים לחיזוק הועדה: בהתאם לחסמים שאותרו, מנהל/יו"ר הועדה/יחידה צריך לבחון מהם האמצעים והתהליכים שיביאו לחיזוק מיטבי של הועדה בהתאם לתשתיות ולמשאבים העומדות לרשותו. ככל שיהיו יותר שותפים לתהליך בחירת האמצעים הדבר עשוי להעלות את מידת המעורבות של בעלי התפקידים האחרים לקחת חלק פעיל בתהליך. כדאי שיימצאו כלים ברבדים שונים ובעלי אופי פעילות שונה הנוגעים לכלל הועדה. כדאי להעלות את הדיון גם בפני פורום שטחים פתוחים שיהיו מודעים ומעורבים במידת הצורך ו/או במידה וחלק מבעלי התפקידים בתחומים שונים צריכים לקחת חלק בתהליך.
  להלן מספר דוגמאות לאמצעים ותהליכים שניתן ליישום לחיזוק הועדה:
  • פעילות שוטפת: עמידה בהנחיות הסטטוטוריות של הועדה. מעקב ובקרה אחר תכנית העבודה.
  • הרחבת ההשפעה של הועדה במועצה: עמידה/קביעת לוחות זמנים והגברת תדירות מפגשים, יצירת/הגברת ממשקים בתחומים שונים /עם ועדות שונות במועצה, דיווח והפצה של החלטות הועדה למועצה, ייזום מפגשים קבועים עם ראש המועצה לפני ישיבות מליאה, השתתפות פעילה של ראש הועדה במליאה.
  • הגברת מעורבות ציבורית: למעורבות הקהילה בפעילות הועדות יש חשיבות רבה. במקרים רבים לחץ ציבורי מהווה מניע מרכזי לשינויים. יש חשיבות שהועדות יתקיימו בתדירות קבועה, לעודד השתתפות של הקהילה במפגשים, להבטיח ייצוג מגוון של תושבים ו/או בעלי עניין ודווח החלטות הועדה ועמידה בהתאם.
  • הרחבת צוות הועדה/יחידה: תוספת כוח אדם, מינוי פרוייקטור לוועדה בתשלום, מינוי יועץ חיצוני/הוספת תקן בתחום מסוים.
  • גיוס תקציבים וקידום שתופי פעולה: ייעול תהליך הגשת קולות קוראים ופניה לתמיכות. קידום שתופי פעולה עם גופים, בעלי עניין ורשויות שונות.
  • ייעוץ והעשרה: רצוי מאוד להיעזר בגורמים שיכולים לייעץ, לפתוח דלתות חדשות ורעיונות נוספים. גם ההיבט הלימודי הינו משמעותי: קורסים, סדנאות, הכשרה, שיח עם מועצות אחרות, ימי עיון וכיו"ב.
  • קידום תחומים חדשניים/פרויקטים משמעותיים: בחירת תחום/פרויקט חדש/נוסף שיכול מחד לקדם תהליכים לתכנון וניהול מושכלים של השטחים הפתוחים במועצה לצד חיזוק מעמדה ויכולותיה של הועדה. למשל קידום פרויקט חקלאות תומכת סביבה יכול למנף ועדה/יחידה חקלאית/סביבתית. דוגמא נוספת -הוספת תחום תכנון סביבתי ביחידות סביבתיות. מהלך משמעותי מבחינת יכולת ההשפעה של היחידה על הפיתוח במועצה ובמקביל מבסס את מעמדה ומרחיב את סמכויותיה.
  • מיתוג: הפצה בערוצי התקשורת של המועצה - גם לבעלי התפקידים וגם לתושבים ובעלי עניין שונים על פעילות הועדה והצלחותיה.
  משך: מיידי – שנה בהתאם לאמצעים ולתהליכים שנבחרו.
 4. הפעלת הכלים ומעקב ובקרה: בהתאם לכלים ולתהליכים שנבחרו מתחיל שלב ההפעלה ו/או גיוס תקציבים לצורך הפעלתם. כדי שהתהליך יהיה מיידי כדאי שסל האמצעים שנבחר יכלול כלים שניתן ליישם במהירות על בסיס התשתיות והמשאבים הקיימים. כדאי שמנהל/יו"ר הועדה/יחידה יערוך בחינה לעמידה ביעדים לפי מדדים שיקבעו מראש. היות והתהליך המבוקש יכול להיות ממושך, כדאי לבצע את הערכה בפעם הראשונה לא לפני שנה אחת מתחילת יישום התהליך.
  משך: מתמשך

סה"כ משך תהליך יישום הכלי: חודשים בודדים ועד שנה

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
 

 • נדרשים תקציבים ייעודיים ליישום הכלי - בהתאם לסוג הפעילות הנדרש לחיזוק הועדה. כגון: תוספת כ"א, תוספת יועצים חיצוניים, מינוי פרוייקטור בתשלום, קורסים והכשרות לבעלי תפקידים, פרויקטים.
 • עם זאת, עבור חלק מהפעילויות לא נדרשת תוספת משאבים כלל כאשר היא מתבססת על תשתיות קיימות ו/או על שינויים בדפוסי העבודה של הועדה/יחידה/המועצה וראש המועצה.
 • עמידה בתכנית העבודה, התיעלות בניהול, הרחבת ההשפעה במועצה ומיתוג, הגברת מעורבות ציבורית, גיוס תקציבים וקדום שתופי פעולה אלו כמעט שלא מצריכים משאבים נוספים, אם בכלל. גם להעשרה ויעוץ ישנם ערוצים שונים ומגוונים שחלק אף ללא עלות.

מקורות מימון אפשריים

אפשרויות המימון תלוי בתחום הפעילות ובאמצעים שנבחרו:

 • חקלאות: משרד החקלאות
 • סביבה וקיימות: קרן שטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה
 • חברה וקהילה: המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, משרד הרווחה
 • תיירות פנאי ונופש: משרד התיירות, משרד החקלאות

בנוסף, ממ"א מסייעת למועצות לקדם תהליכי העצמה בתחומים שונים.

אילו תנאים נדרשים ליישום

 • נכונות של מנהלי יחידות לבצע שינוי.
 • נדרשים תקציבים ייעודיים ליישום חלק מהפעולות והתהליכים.

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

כלים הכרחיים:

אין

כלים אפשריים:

קיימים כלים רבים ומגוונים שיכולים להשתלב עם חיזוק הועדות, וביניהם לדוגמא:

 • שילוב דפוסי ניטור והכנת תכנית מרחבית כוללת לשטחים פתוחים להסדרת הפעילות השוטפת ומעקב ובקרה.
 • אימוץ/קידום חוק עזר יכול לסייע בעמידה בהנחיות הסטטוטוריות של הועדה.
 • קידום שתופי פעולה, שקיפות וזמינות מידע יכולים לסייע להרחבת ההשפעה של הועדה במועצה, למיתוג הועדה.
 • כלים חברתיים קהילתיים שונים המסייעים בהעלאת מודעות הקהילה ובעידוד לקחת חלק פעיל בועדות והעשרה לבעלי התפקידים.
 • קידום חקלאות תומכת סביבה, ניהול אקולוגי כלים שכדאי שישולבו בהם אנשי מקצוע מתאימים.

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

קשה לבחון באופן ישיר את הצלחת העצמת הועדה וחיזוקה. מוצעים להלן כמה כיוונים כלליים אפשריים:

 • השפעה על תהליכי קבלת החלטות במליאה.
 • מידת מעורבות ראש המועצה בתכני הועדה.
 • מעורבות יו"ר הועדה במליאה.
 • קידום שתופי פעולה – למשל מפגשים עם ועדות אחרות להם
 • ממשק משותף.
 • דפוסי פעולה של הועדה סדורים.
 • עמידה ביעדי תכנית העבודה של הועדה.

מדריכים נלווים רלוונטיים

 • מדריך לניטור משולב – יכול לסייע בהגדרת יעדי הועדה וביצוע מעקב ובקרה
 • מדריך ממשק שטחים פתוחים, שיקום אקולוגי, חקלאות
 • תומכת סביבה - רעיונות לקידום פעילות חדשה במועצה
 • מדריך כלכלי ותפעולי- הצעות לייעול וגיוס תקציבים