הקמת סעיף תקציבי ייעודי לשטחים פתוחים במועצה

סוג הכלי: ממשל

הוספה של סעיף חדש בתקציב המועצה המיועד לטיפוח ושימור השטחים הפתוחים בה, בכדי לקדם שגרה מובנית של מימון פעילויות של טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים מתקציבי המועצה והמדינה (המשרד להגנת הסביבה).

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

  • הגדלת התקציב המיועד בלעדי לפעולות לטיפוח ושימור השטחים הפתוחים במועצה.
  • הלך מניע לקידום נוהל מוסדר חדש להעברת תקציבים ייעודיים מהמדינה לשטחים הפתוחים.
  • מיצוב המועצה כגורם פעיל בטיפוח הסביבה והשטחים הפתוחים

דוגמה

אין דוגמאות מישראל, הכלי מייצג מהלך חדש. ישנן דוגמאות רבות בעולם.

זמן נדרש למימוש הכלי

היישום ברמת המועצה יכול להיות מיידי.

מענה ללחצי פיתוח

יכול לסייע במימון פעולות להתמודדות עם לחצי פיתוח באופן ישיר או עקיף (טיפוח שטחים פתוחים).

משאבים נדרשים

נדרש תקציב ייעודי קטן ככל שיהיה ליישום הכלי, לפחות בשלב הראשוני.

שימו לב

לצד ההוצאה, יש להתניע תהליך אגרסיבי של חיפוש מקורות מימון. יישום הכלי בכללותו הינו הליך מורכב ומחייב הסדרה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, ולכן בשלב הראשוני העברת התקציבים תתבסס על תקציבי המועצה בלבד.

 

לחץ כאן בכדי לצפות במדריך הנלווה "ניהול שטחים פתוחים בהיבט כלכלי - תפעולי במסגרת של מועצה איזורית"