אירועי טיפוח ובילוי בשטחים הפתוחים

סוג הכלי: יישום

יצירת מסורות לטיפוח ובילוי בטבע על ידי קיום אירועים ופעילויות, תוך פיתוח זיקה לנושא השטחים הפתוחים וייחוד האופי הכפרי של המועצות.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • קהילה מעורבת ובעלת עניין בשימור השטחים הפתוחים.
 • מעורבות קהילתית בנושאי סביבה וקיימות.

דוגמה

אירועים ופעולות של פורום תושבים למען טבע עירוני ואיכות סביבה בתל-אביב (http://goo.gl/VX3GJw) כמו אירוע סימון פרחי בר (http://goo.gl/8EMKSV) וחגיגת סיורי אביב בשמורה (http://goo.gl/DQ1COl). ובנוסף - פסטיבל 'דרום אדום' (http://goo.gl/XcY45F) בצפון הנגב של עמותת התיירות שקמה בשור (המועצות האזוריות שער הנגב, מרחבים, שדות נגב, אשכול ובני שמעון).

זמן נדרש למימוש הכלי

 • זמן מינימלי ליישום – חודשיים.

מענה ללחצי פיתוח

הכלי לא נותן מענה באופן ישיר להתמודדות עם לחצי פיתוח, אלא תורם ברמת המודעות וחיזוק בעלי העניין מתוך הקהילה.

משאבים נדרשים

 • ניתן להשתמש בכלי זה במגוון דרכים, גם בהקצאת תקציבים נמוכה

שימו לב

כדאי להפעיל את הכלי לאחר קיום פעולות הסברה לתושבים, אולם אין הדבר מחייב.
כדאי להתחיל בפיתוח פעילות במקומות בקהילה שיש בהם הכנה כזו או אחרת לסוג כזה של מעורבות: קישור לתכנים שנלמדים בבתי-ספר / קבוצות תושבים בעלות עניין וכד'.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
העמקת הקשר בין הקהילה לשטחים הפתוחים וכתוצאה מכך גיוס בעלי עניין נוספים לשמירה על השטחים.

רציונל כללי
 

כלי זה מכוון ליצירת זיקה והזדהות של הציבור הרחב, שאינו בהכרח מעוניין במעורבות מתמשכת בנושא השטחים הפתוחים, על ידי אירועים נקודתיים, לאורך לוח השנה, המעודדים יציאה אל הטבע וטיפוח שלו.

הפעלה מוצלחת של הכלי תתבסס קודם כל על הקיים - קבוצות עניין קיימות ו/או אירועים קיימים ותשתמש בהם כעוגן לפעילות נרחבת יותר, לכן מומלץ להתחיל במיפוי קבוצות פעילות ואירועים רלוונטיים שכבר מתקיימים. ייתכן כי תחילת הפעילות תהיה במרחבים יותר רלוונטיים (ומיידיים) לציבור - חצר בית הספר, הגינה הציבורית, ולאחר מכן משהוטמעו ערכי יציאה לטבע ושמירה עליו יתרחבו לשטחים הפתוחים המרוחקים יותר גיאוגרפית.

לאחר החלטה היכן למקד את הפעילות כדאי לפתח את האירוע המיועד בשיתוף בעלי העניין הפעילים כבר בשטח ולאחר מכן להזמין את הציבור הרחב להשתתף.

השלב הבא הוא יציאה מאירוע חד פעמי לביסוס של מסורת - חזרה על מסגרת האירוע, תיעוד והתפתחות. לדוגמא: חגיגות חג השבועות בשטחי החקלאות.

קהל היעד
הציבור הרחב, בדגש על משפחות עם ילדים, אם כי ניתן לייצר אירועים המיועדים לקבוצות מסוימות באוכלוסייה כמו פנסיונרים, עולים חדשים, חברי תנועת נוער וכו'...

רלוונטיות לתחומי פעילות
סביבה וקיימות, חברה קהילה וחינוך,חקלאות, , כאשר פעילויות כאלה הנערכות במקור לתושבי המקום יכולות להתרחב גם לתחום תיירות הפנים ולהביא קהל מבקרים מן החוץ.

מקור וניסיון ביישום

 • הצלת פקעות וגן אקולוגי ביישוב מתן
 • מבצעי ניקיון חופים (http://goo.gl/4AK2jV)
 • צעדת הגלבוע
 • מרוץ קיבוץ דליה (http://goo.gl/qcdgrO)
 • אירוע הדרכה וצילום בטבע – תחרות צילומי טבע
 • חגיגות ט"ו בשבט בואדי לוטם, חיפה (http://goo.gl/A1CVc9)
 • הפנינג פורים בתות-אליקים (http://goo.gl/BolaSQ)
 • פסטיבל צלילי טבע של המועצה האזורית מגידו

מעמד
- לא רלוונטי -

פרישה גיאוגרפית
כל השטחים הפתוחים במועצה, גם כאלה הקרובים למרחבי המגורים.

גמישות
גמישות רבה. ניתן לבצע מאירוע בודד קטן עד ללוח שנה מלא באירועים רבי משתתפים. ניתן להסתמך על מערך התנדבותי לפעולות מסוימות, המשאב העיקרי הוא הטבע הפתוח.

מענה ללחצי פיתוח
הכלי לא נותן מענה להתמודדות עם לחצי פיתוח. תורם ברמת פיתוח מודעות סביבתית-קהילתית.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • פרויקטור או רכז
 • תקציב ניהול אירוע ופרסום
 • תקציב תיעוד

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • גמישות רבה – ישנם סוגי אירועים רבים שניתן להוציא אל הפועל
 • כלי שניתן להפעיל באופן יצירתי ותוך מתן מענה לאוכלוסיות מגוונות
 • הכלי משמש לא רק ככלי להעלאת מודעות לסביבה וחקלאות אלא גם כמחזק זהות קהילתית אפקטיבי.

חולשות:

 • כדי להגיע לביצוע אפקטיבי כדאי להתמיד ולהטמיע מסורות של אירועים שחוזרים על עצמם מדי שנה.

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

מתאים לכל סוגי המועצות.

מידע רלוונטי נוסף

- לא רלוונטי -

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

מספר גורמים אפשריים: רכזי חינוך וקהילה /רכז שטחים פתוחים/ רכז הועדה החקלאית/רכז אגף/יחידה סביבתי/ ועדת איכ"ס.

בעלי עניין

בתהליך היישום:

אנשי חינוך/ חינוך סביבתי/ חקלאי.

ביישום בפועל:

ועדים מקומיים, אגודות שיתופיות, אנשי חינוך, חובבי טבע, אגודות טבע וסביבה.

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

ליישום הכלי נדרשים חמישה שלבים:

 1. מיפוי והתאמה בין מועדים קיימים (חגים, חופשים, עונות שנה, מועדי פריחה וקינון...) ובין אוכלוסיות יעד ומיקומים מתאימים לפעילות. בדיקה אילו קבוצות ויוזמות כבר קיימות ופעילות בשטח שאליהן ניתן להתחבר ולהתפתח.
 2. לאחר החלטה על היקף וסוג הפעילות - יצירת קשרים בין בעלי העניין השונים ותכנון ספציפי.
 3. פרסום ומודעות בקהילה, גיוס מתנדבים ע"פ הצורך
 4. ביצוע האירוע, תיעוד
 5. הסקת מסקנות מביצוע, פרסום תיעוד האירוע בקהילה, יצירת מסורת שנתית

ניתן להיערך לשלבים 4-1 בתוך כחודש ימים ומעלה. שלב 5 הינו תהליך קבוע.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
 

 • פרויקטור או רכז – החל מ-5,000 ש"ח
 • תקציב ניהול אירוע ופרסום החל מ-10,000 ש"ח
 • תקציב תיעוד החל מ-1,000 ש"ח

מקורות מימון אפשריים

 • משרדי ממשלה: משרד התיירות (תיירות פנים), משרד הגנת הסביבה (אירועי שמירת טבע), משרד החקלאות (נוהל תמיכה של רשות התכנון- עוגנים)
 • אירגונים עיסקיים (ספונסורים לאירועים שונים)

אילו תנאים נדרשים ליישום

עבודת צוות חוצת ארגון.

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

כלים הכרחיים:

אין

כלים אפשריים:

מומלץ לשלב את הכלי עם אחד או יותר מהכלים הבאים:

 • תמיכה בקבוצות קיימות בשמירה על שטחים פתוחים
 • הגדלת מודעות קהילות לשטחים הפתוחים
 • הקמת מרכז ידע מקומי
 • ניהול אקולוגי
 • זיהוי רוח המקום ומאפייניו
 • פיתוח תשתיות תומכות פנאי ונופש

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

 • נוכחות רחבה של הציבור באירועים מתוכננים
 • נכונות להתנדבות ומעורבות בארגון אירועים דומים
 • מעורבות רבה יותר בנושאים נוספים הקשורים לשטחים הפתוחים

מדריכים נלווים רלוונטיים

 • מדריך ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית