מפגשי דיאלוג

סוג הכלי: יישום

קיום מפגשי דיאלוג בין תושבים לאנשי מפתח מהמועצה ואנשי מקצוע חיצוניים לדיון בסוגיות של ממשק טבע וחקלאות עם יישוב. במפגשים אלה ניתן להנגיש ידע מקצועי ולקדם את מדיניות המועצה לניהול מתקדם של השטחים הפתוחים בתחומה. בנוסף לכך, תפקידם של המפגשים לשמש במה לשאלות, חששות והתנגדויות שהם חלק בלתי נפרד מהצלחת כל תהליך ציבורי.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • שילוב ידע מהימן על רחשי הציבור בתהליכי לקיחת החלטות במועצה
 • קהילה מעורבת ובעלת עניין בשימור השטחים הפתוחים.
 • פירוק התנגדויות ציבור לא מבוססות בנושא מדיניות ניהול השטחים הפתוחים של המועצה
 • מעורבות קהילתית בנושאי סביבה וקיימות.

דוגמה

 • שיתוף ציבור שוטף ומתמשך בנושאים שונים מועצה מקומית מצפה רמון
 • קפה עם ראש המועצה האזורית יואב - "קפה עם מטי"

זמן נדרש למימוש הכלי

 • חודשיים.

מענה ללחצי פיתוח

ברמת המודעות וחיזוק בעלי העניין מתוך הקהילה

משאבים נדרשים

 • משאבים מינימליים ליישום

שימו לב

כלי זה מומלץ כחלק מתהליך הטמעת המדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים בקרב הציבור.

נושאי החקלאות והטבע יכולים להיתפס כנושאים מובנים מאליהם ומשעממים, אשר נכללים באחריות המועצה/ החקלאים ולא משפיעים וקשורים לכלל התושבים. פתיחת מפגשי דיאלוג בנושאים אלו עם דגש על השפעות השינויים מאפשרים חיבור של התושבים לעניין.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
כלי לתקשורת ישירה המשמש להסברה והתמודדות עם התנגדויות ומחלוקות בדרך של הידברות ושיתוף, על-ידי הנגשת ידע תכנוני ומקצועי לבעלי עניין בסוגיית השטחים הפתוחים. באמצעות מפגשים בין-אישיים ניתן להבין טוב יותר את המתרחש בשטח, לפרק התנגדויות לא מבוססות ולרתום תושבים לפעולה.

רציונל כללי
 

מפגשי דיאלוג על סוגיות טבע – חקלאות ויישוב במועצה שנועדו להנגשת ידע מקצועי ותכנוני בנושאים הנ"ל מבעלי מקצוע ואנשי מפתח במועצה וניהול דיון פתוח על שאלות חששות והתנגדויות בנושא.

העיקרון העומד מאחורי הכלי הוא עקרון שיתוף הציבור הדוגל בהרחבת מעגלי בעלי הדעה בתהליכי קבלת החלטות ובעצם כך הרחבת מעגלי האחריות והמעורבות. מכיוון שהתנגדויות וקונפליקטים רבים נובעים ממחסור בידע מקצועי ו/או אינפורמציה מוטעית על תהליכים שאינם שקופים לציבור מפגשים אלה תפקידם להזמין לדיון ולהנגיש מידע.

את הכלי ניתן להפעיל במספר אופנים:

 • פתיחה של דיאלוג כחלק מהתכנסות ייעודית כמו מליאת מועצה פתוחה לציבור )מיקרופון פתוח במליאת המועצה לתושבים, פיצול לקבוצות עבודה משותפות לתושבים וחברי מועצה (+יועצים אם רלוונטי) וכיוצ"ב.
 • אירוע להצגת תהליכים ותוכניות לציבור ולשמיעת התייחסויות
 • אירוע ייעודי למפגשי דיאלוג וחשיבה משותפת עם הציבור - נוסח מפגשי "דיון ציבורי" ופורומים ציבוריים, מועצה אזורית מגידו או "שולחנות עגולים" של עיריית ת"א, "דיון ציבורי".
 • אירוע ברוח לא-פורמלית כדוגמת מפגשי "קפה עם מטי" במועצה האיזורית יואב או הרצאה של איש מקצוע פתוחה לקהל הרחב בנוכחות נציגי מועצה

ניתן גם לשלב עבודה במימד הווירטואלי והממשי – הכנה באינטרנט – הנגשת תכנים לדיון, העלאת נושאים ע"י הציבור, ולאחר מכן פגישות עבודה עם המעורבים.

* חשוב לציין שבכל הפעלה של כלי שיתוף ציבור יש לעקוב אחרי התהליכים כך שדעות התושבים יוטמעו בתהליכי קבלת ההחלטות. זאת על מנת למנוע אובדן אמון בשל תהליך שהתחיל בקול תרועה אך הסתיים בקול דממה דקה. במקביל, יש לעדכן את הציבור באופן שוטף בהתקדמויות השונות הקשורות לתהליך.

קהל היעד
אוכלוסיות שלהן עניין ומעורבות בשטחים הפתוחים, או בעלות פוטנציאל לעניין: חקלאים, תושבים הגרים בסמיכות, הורים למשפחות עם ילדים, קבוצות ספורט שונות )ספורט עממי/ אתגרי), קהילות סביבה וטבע...

רלוונטיות לתחומי פעילות
חקלאות, סביבה וקיימות, תיירות פנאי ונופש, חברה וקהילה וחינוך (בדגש על תהליכי שיתוף בקהילה).

מקור וניסיון ביישום

כללי - במועצות אזוריות רבות ניתן לראות את מאמצי הנגשת מפגשי דיאלוג עם הורים בנושאי חינוך ומעורבות. ניתן לראות את המאמצים הנעשים הן בדרכים פרקטיות (מיקום, זמנים וכו') והן בדרכים יצירתיות (יצירת אירועים ומפגשים חברתיים סביב נושא הדיאלוג הספציפי).

שיתוף ציבור שוטף ומתמשך בנושאים שונים מועצה מקומית מצפה רמון

מפגש שיתוף ציבור בליווי מועצה אזורית גולן כחלק מפרויקט "חיים בגיל", תכנית אב לאזרחים ותיקים, ומפגש דומה במועצה האזורית נחל שורק

מפגש שיתוף ציבור בנושא תכנון פארק אקולוגי באגם כפר ברוך, מועצה אזורית עמק יזרעאל

מפגשי "דיון ציבורי" בנושאים שונים הקשורים בשימור ופיתוח במרחב הביוספרי מגידו.

 

מעמד
- לא רלוונטי -

פרישה גיאוגרפית
יש חשיבות גבוהה להנגשת המפגשים על מנת לעודד השתתפות גם של אוכלוסיות פחות ניידות ועצמאיות. ישנה חשיבות לקיום מפגשים במקום כינוס רשמי (להגברת תוקף המפגש), אך גם ליציאה לשטח ללמידה משותפת של מקרים ספציפיים.

גמישות
גמישות רבה. כפי שפורט לעיל ישנן דרכים רבות להפעלת הכלי בהתאם ליכולות ולצרכים.

מענה ללחצי פיתוח
הכלי לא נותן מנה ישיר להתמודדות עם לחצי פיתוח. הכלי תורם ברמת ההסברה והמודעות, אולם ניתן להשתמש במפגשים אלו כדי לרתום לפעולה תושבים בקמפיינים ציבוריים.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • פרסום מקומי לפני המפגשים
 • מקום מפגש נעים ו"נייטרלי" (למשל מוסד לימוד מקומי)
 • כיבוד וציוד אורקולי להצגת חומרים
 • שולחנות עבודה וחומרי עבודה
 • תיעוד המפגשים ופרסום התכנים
 • מומלץ לנהל את התהליך בהובלת עובד מועצה שהוכשר לשיתוף ציבור וגישור או בסיוע גורם מקצועי חיצוני מתאים

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • בשימוש נכון הכלי יכול לגייס תושבים למעורבות ופעולה לשימור השטחים הפתוחים
 • הכלי פשוט יחסית לשימוש, אינו דורש תשתיות מיוחדות וניתן להפעלה במהירות ובעלות נמוכה בתחומים ובנושאים מגוונים.

חולשות:

 • מפגשים שאינם מנוהלים נכון עלולים להביא לתקיעת מקלות בתהליכים בשל התדיינות לא מועילה.
 • במידה ותוצאות המפגשים לא מאומצות על ידי המועצה והתהליך נגמר למעשה בדיון שהיה – ללא יישום (אפילו חלקי) עלול להיווצר משבר אמון מהותי בין תושבים למועצה.

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

הכלי ניתן להפעלה פשוטה יותר במועצה קטנה יחסית או במועצה שיש בה כוח דוברות ותקשורת בעל השפעה. היא מתאימה לקהילה שהפעילות הקהילתית בה מפותחת או שמעוניינת להתפתח לכיוון זה ושהציבור מראה נכונות למעורבות אקטיבית.

מידע רלוונטי נוסף

 • מודל שיתוף ציבור במרחב הביוספרי רמות מנשה
 • קישור לקובץ סיכום תהליך שיתוף ציבור במועצת מצפה רמון
 • סרטון הסבר מהות שיתוף ציבור (פרסומת לכלי וירטואלי למערכת שיתוף ציבור) - http://goo.gl/GZGRyW
 • מגבשים חזון לאגם כפר ברוך" שיתוף ציבור במועצה אזורית עמק יזרעאל ורשות ניקוז קישון.

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

רכזי קהילה וחינוך בשת"פ עם לשכת ראש המועצה והדוברות, יחד עם התחומים המקצועיים הרלוונטיים.

בעלי עניין

ביישום הכלי בפועל:

קבוצות תושבים בתוך המועצה כמפורט ב"קהל יעד", ראשי ועדים: ועדים חקלאיים, ועדי הורים, אנשי מקצוע במועצה, נציגים רלוונטיים ברמה הארצית – משרד החקלאות, משרד הגנת הסביבה, מרכז המועצות האזוריות, חברות חיצוניות המעורבות בפרויקטים שונים, יועצים למועצה (תלוי במפגש) וכלל התושבים.

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

שכפי שהוסבר לעיל ישנן דרכים רבות להפעלת כלי זה - ממפגשים לא פורמליים ולא סדירים, ועד לתוכנית שיתוף ארוכת טווח, ומכאן ששלבי הביצוע ומשך התהליך משתנים בהתאם.

להלן תהליך לדוגמא:

 • העלאת חשיבות תהליכי שיתוף ציבור בנושא השטחים הפתוחים במליאה והצעת מפגשי דיאלוג ככלי אופרטיבי ליישום, בעדיפות על-ידי ראש המועצה יחד עם הדוברות (כדי לתת מצגת רקע על תהליכי שיתוף ציבור אם סוג התנהלות זו לא שגור במועצה)
 • בחירת פרויקט או סוגיה לטיפול באמצעות מפגשי דיאלוג - רצוי סוגיה בוערת הנוגעת לשטחים הפתוחים ומערבת בעלי עניין מקרב התושבים (ניתן להעלות הצעות קונקרטיות כבר בישיבת המליאה הראשונה לתהליך) לדוגמא: הקמת טורבינות רוח בשטחים הפתוחים.
 • פרסום הזמנה לתושבים ובעלי עניין להשתתף במפגש שכזה – אם במסגרת המליאה או לאו, יחד עם הפרסום יש להנגיש חומר רקע רלוונטי לדיון
 • ניהול מפגש או סדרת מפגשים, במסגרת מליאת המועצה או כתהליך מקביל - ייתכן שלניהול המפגש כדאי להזמין מנחה מן החוץ שידאג לתיווך הולם בין כל המשתתפים ללא אינטרס אישי
 • החזרת תכני המפגש למליאת המועצה ולציבור – פרסום באתר המועצה ובתקשורת המקומית
 • לאחר דיון בפורומים השונים במועצה – פרסום מענה לתכני הדיון והחלטות כיצד תכנים אלה ישולבו בפעילות המועצה

כאמור - ניתן לבצע תהליך כזה שהוא שוטף ומתמשך, ניתן לשלב עם כלי ניהול וירטואליים (פורומים לדיון ברשת) וניתן לבצע תהליך כללי נרחב כחלק מ"הפנינג" שיתוף.

זמן מינימלי עד לביצוע: כ-חודש וחצי.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
 

 • עובד מועצה בעל הכשרה לשיתוף ציבור או שכירת חברה חיצונית לארגון וניהול המפגשים – החל מ-10,000₪
 • פרסום מקומי לקראת המפגשים
 • מקום מפגש נעים ו"נייטרלי" (למשל מוסד לימוד מקומי)
 • כיבוד וציוד אורקולי להצגת חומרים – כ-500 ₪
 • שולחנות עבודה וחומרי עבודה
 • תיעוד האירועים ופרסומם

מקורות מימון אפשריים

- לא רלוונטי -

אילו תנאים נדרשים ליישום

מהלך פנימי בתוך המועצה להפנמת תהליכי שיתוף ציבור. נכונות מצד התושבים למעורבות בקבלת החלטות (או יצירת נכונות כזו).

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

כלים הכרחיים:

אין

כלים אפשריים:

 • שקיפות וזמינות מידע
 • חיזוק קשרי מועצה – ישובים בתחומי סביבה ושטחים פתוחים
 • הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי
 • מיסוד מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה
 • הקמת מערך לניטור אזרחי
 • זיהוי ומיפוי קונפליקטים – בחינת שימושים הדדיים
 • שילוב ניטור בדפוסי העבודה במועצה
 • שימוש במערכת מידע לניהול שטחים פתוחים

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

השתתפות ערה של התושבים בדיונים, פירוק של התנגדויות לא מבוססות והשפעה על תהליכי קבלת ההחלטות במועצה

מדריכים נלווים רלוונטיים

- אין -