הכשרת עובדי המועצה

סוג הכלי: יישום

יצירת מודעות לשטחים הפתוחים ולחשיבותם ולמעורבות של כלל העובדים במועצה – כל אחד בהתאם לתפקידו וסמכותו בקידום הנושא: הן להבנה והיכרות עם הנושא ועם הרלוונטיות שלו למועצה, והן לצורך שילוב נושא השטחים הפתוחים בכל תהליכי ההכשרה הקיימים כיום במועצה (הכשרות ניהול, חפיפת תפקידים, קורסים מקצועיים וכו').

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • כל עובד במועצה יבין מדוע שימור השטחים הפתוחים חשוב ונדרש להמשך קיום המועצה ומורשתה.
 • כל עובד ידע כיצד ביכולתו להשפיע בתחמו על טיפוח ופיתוח השטח הפתוח.
 • העובדים יהיו שגרירי השטחים הפתוחים במועצה ויעבירו גישה זו לכל מי שהם באים עימו בקשר.

דוגמה

 • הכשרות המרכז לקימות מקומית
 • סדנה לאנשי חינוך במועצה (מרחב ביוספרי מגידו)

זמן נדרש למימוש הכלי

טווח מינימלי ליישום - חודשיים.

מענה ללחצי פיתוח

הכלי יכול להעניק לבעלי תפקידים שונים במועצה ידע רלוונטי לטיפול בסוגיות הקשורות ללחצי פיתוח ואיומים על השטחים הפתוחים.

משאבים נדרשים

 • הקצאת זמן בתכניות השנתיות לסדנאות
 • מרצים חיצוניים (ובנוסף מרצים מתוך המועצה)

שימו לב

חשוב להפעיל את הכלי הן כסדנאות מרוכזות עם הכניסה לתכנית ובמקביל להטמיע מהלכי הכשרה שוטפים בכל תכניות ההכשרה במועצה.

מומלץ לשלב בין השתלמות של עובדי הליבה במועצה להשתלמויות שכוללות עובדים בשטח (כמו גננות או אנשי מתנסים) וכן ציבור פעיל.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי

הפיכת הטיפול בשטח הפתוח לחלק מהמחויבות היומיומית של כל אחד ואחת מאנשי המועצה – ולא רק של אנשי הגנת הסביבה

רציונל כללי

כדי להצליח בשמירה על השטח הפתוח, הוא צריך להפוך מ"סיפור", לחלק מאורח החיים. הדרך לעשות זאת היא דרך לימוד משותף, סדנאות והתנסות – קודם כל של כל עובדי המועצה כשגרירים.

קהל היעד

עובדי המועצה במטה, עובדי המועצה בשטח, עובדי יחידות סמך ונותני שירות של המועצה הבאים במגע עם ציבור ובעלי עניין. ניתן לשלב גם את הועדים המקומיים.

רלוונטיות לתחומי פעילות

רלוונטי לשקיפות ושיתוף ולקידום הנושאים חקלאות, סביבה וקיימות, חברה וקהילה, תיירות, פנאי ונופש.

מקור וניסיון ביישום

הכשרות המרכז לקימות מקומית

סדנה לאנשי חינוך במועצה (מרחב ביוספרי מגידו)

פרישה גיאוגרפית

לא רלוונטי

גמישות

גמיש מאוד – מפעילות חד פעמית בהשקה ועד לדרך חיים הנוגעת בכל ההכשרות

מענה ללחצי פיתוח

משפיע על דרך ההתנהלות מול כל מחזיקי העניין ובראשם הממשל. מסייע ליצור עוגנים ועובדות בשטח – לחיזוק השטח הפתוח ואוריינות המועצה כלפיו.

משאבים נדרשים

 • שילוב המהלך בתכניות עבודה (משאב זמן)

 • עלות סדנאות (כ-5,000-25,000 ₪ להשקה ואח"כ כחלק מתקציב הדרכה שוטף)

חוזקות וחולשות

 • חוזקה - נמצא בידי המועצה ולכן קל לניווט ושליטה

 • חולשה – בשלבים הראשוניים עומס העבודה הרגיל יקשה על החדרת הנושא ליומיום של כולם.

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

100%

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

ממונה על תחום הסביבה/חינוך סביבתי, ביחד עם מי שאחראי על הכשרות (משאבי אנוש)

בעלי עניין

לפיתוח הכלי:

ממונה על תחום סביבה/ חינוך סביבתי ביחד עם מי שאחראי על הכשרות (משאבי אנוש)

התהליך יכול להיות מלווה עם עמותות וארגונים ירוקים דוגמת החברה להגנת הטבע.

ליישום הכלי:

כלל עובדי המועצה וכל מי שעובד עבורה

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

את הכלי מומלץ לבצע בשני רבדים (במקביל או בשלבים):

 1. יש חשיבות ליצירת רובד בסיס של ידע בקרב כלל עובדי המועצה על-מנת לחברם לנושא ולהפוך את נושא השטחים הפתוחים לנושא משמעותי בהתנהלות המועצה.

משך: הכשרות שוטפות מומלץ לבצע לפחות פעמיים בשנה)

 1. במקביל חשוב לקיים הכשרות עומק לעובדים ספציפיים בהתאם לנושאי הליבה הרלוונטיים למועצה למשל – ניהול תהליכי שיתוף ןגישור, תכנון בר-קיימא, ניהול ממשקי טבע חקלאות וכד'

משך: בהתאם לצרכים העולים מהשטח

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • שילוב המהלך בתכניות תעבודה (משאב זמן)

 • עלות סדנאות (כ-5,000-25,000 ₪ להשקה ואח"כ כחלק מתקציב הדרכה שוטף)

מקורות מימון אפשריים

 • קרנות – הקרן החדשה, קרן רש"י, קרן היינריך בל

 • תקציבי הכשרה במועצה

 • תקציבי הכשרה של משרדי ממשלה – הגנת הסביבה, חקלאות, פנים, תיירות

 • שותפויות עם מועצות נוספות

אילו תנאים נדרשים ליישום

 • נכונות להטמיע במועצה

 • קביעת מוביל בעל השפעה במועצה

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

הכלי יכול להשתלב עם כל הכלים כיוון שהוא יכול לסייע ולתרום לחיזוק הטמעת כלל הכלים. להלן דוגמאות שיישום שהכלי יכול לתרום למימושן ולהוות בסיס מקצועי להנעת הכלים השונים.

 • מיסוד מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה

 • מפגשי דיאלוג

 • שקיפות ומידע תכנוני זמין באתר המועצה

 • הקמת סעיף תקציבי ייעודי לשטחים פתוחים המועצה

 • חיזוק ועדות

 • חיזוק קשרי מועצה - ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

 • שימוש במערכת מידע לניהול שטחים פתוחים

 • אימוץ והטמעת חוק עזר

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

הימצאות נושאי שטחים פתוחים בתכניות עבודה של כלל הרפרנטים במועצה ובבחינת מימוש בפועל

מדריכים נלווים רלוונטיים

ניתן להיעזר בכל המדריכים לקבלת רעיונות לתחומי סביבה ושטחים פתוחים שונים במסגרת תהליך ההכשרה.