אימוץ וטיפוח תכניות חינוכיות

סוג הכלי: יישום

הפעלת תוכניות לימוד ייעודיות בנושא סביבה וקיימות להסברה, גיוס ויצירת חיבור של הילדים והנוער אשר נמצאים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית להבנת חשיבות שימור השטחים הפתוחים בדרכים חווייתיות עם דגש על חיבור לטבע, חקלאות, כפריות וכו'.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

  • העלאת המודעות לנושא השטחים הפתוחים בקהילה על ידי גיוס הדור הצעיר לנושא
  • הרחבת מעגלי הפעילות לדור הצעיר – אזרחי המחר

דוגמה

תכנית ילדים מובילים שינוי - חלה"ט (http://goo.gl/SMfe8i)

זמן נדרש למימוש הכלי

זמן מינימלי ליישום – 6 חודשים

מענה ללחצי פיתוח

הכלי לא נותן מענה להתמודדות עם לחצי פיתוח. תרומתו ברמת המודעות וחיזוק בעלי העניין מתוך הקהילה.

משאבים נדרשים

משאבים בינוניים – מפעילי תוכניות במוסדות ותקציב לפעילות שוטפת

שימו לב

כדאי לפתח תוכניות שעובדות מהמעגל הקיים והמוכר (שכונה, חצר בית-הספר) – אל המעגלים החיצוניים והרחוקים יותר - שדות ושטחים פתוחים וכך לייצר זיקה מתמשכת אל הסביבה המיידית והמורחבת.