הרחבת מערך הפיקוח והאכיפה

סוג הכלי: יישום

חיזוק, הרחבה וייעול של גורמי הפיקוח והאכיפה בשטחים הפתוחים באמצעות שיתופי פעולה עם מועצות אזוריות וגורמי פיקוח ואכיפה שונים.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

  • שיפור היעילות בטיפול במטרדים ומפגעים סביבתיים בזמן אמת ובכלל, לרבות מניעת מפגעים וטיפול במקור.
  • חיסכון במשאבים
  • פלטפורמה להגברת שיתופי פעולה עם גורמים ובעלי עניין חיצוניים
  • שיפור איכות החיים של התושבים במועצה
  • אמצעי לניטור ולהרחבת בסיס הידע לשטחים הפתוחים במועצה

דוגמה

שיטור כפרי בשיתוף עם רט"ג, מימון פקח בעלות משותפת עם מספר מועצות סמוכות, או עם גוף פיקוח ואכיפה דוגמת רט"ג.

ניתן גם להרחיב סמכויות פקחים הפועלים בשטח לפרויקטים מסוימים, לדוגמא פקח נזקי טבע בחקלאות גם לפיקוח שטחים פתוחים.

זמן נדרש למימוש הכלי

  • טווח יישום מיידי. לאחר הוצאת ואישור מכרז ייעודי.
  • בחלק מן המועצות נדרשות התאמות מנהליות וחוקיות להרחבת סמכויות הפקח, ואז משך היישום יהיה מעט ארוך יותר.

מענה ללחצי פיתוח

המערך היישומי יוכל לסייע בשמירה וטיפוח על השטחים הפתוחים, אולם הוא לא מספק מענה ישיר למניעת פיתוחם.

משאבים נדרשים

כוח אדם, עדיפות לכוח אדם מיומן ו/או מוכשר לפיקוח. לא נדרשת הקצאה משמעותית של משאבים וחלק מן העלויות יוחזרו באמצעות הקנסות.

שימו לב

ככל שיהיו יותר גורמים שישתתפו במימון הפקח/סייר, העלות תפחת לכל השותפים.

בבסיס הכלי עומד הרעיון שיש לשלב החקלאים המכירים את השטחים הפתוחים ונמצאים בו מדי יום כמסייעים ותומכים במערך הניהולי באמצעות דיווח שוטף על המטרדים והקונפליקטים בשטחים הפתוחים.