שטחים פתוחים בגולן

תקציר

תכנית האב לשטחים פתוחים בגולן מתייחסת לשטחים הפתוחים בלבד, בתחום המועצה האזורית גולן. תאי השטח שהינם בגדר שטחים בנויים אינם כלולים בתכנון.
השטחים שנגרעו מהתכנון כוללים: שטחי היישובים; אזורי תעסוקה; מחנות צבא; פרויקטים בנויים שונים ושטחי תכניות לבינוי עתידי תכניות מאושרות, מופקדות וכאלו שהינן בשלבים - מתקדמים של הכנה. היישובים הדרוזים בגולן וכן המועצה המקומית קצרין אינם נכללים בתחום התכנית. שיתוף הפעולה עם היישובים הדרוזיים ועם קצרין הינו הכרחי להשגת מטרות התכנית, הואיל והרצף הטבעי לא מכיר בגבולות מוניציפאליים. התכנית מכירה בכך שישנה חשיבות רבה לרתום את
היישובים הללו לתהליך התכנון והטיפוח של השטחים הפתוחים, ומאמץ בכיוון זה יעשה בכל דרך. יעשה מאמץ לשתף את נציגי היישובים הללו במנהלת השטחים הפתוחים ולקדם תכנון השטחים הפתוחים במרחב הסובב אותם.

רקע

בעשור האחרון הובלנו עם קהילת הגולן את חזון 'גולן ירוק', חזון שהציר המרכזי בו הוא לקיחת אחריות על הסביבה באופן עמוק ואמתי. לקיחת האחריות משמעותה השתלבות כל אחת ואחד, החל מרמת הבית, המשפחה, היישוב ובסופו של יום בגולן כולו, תוך שילוב מערכת החינוך מהגן ועד תיכון בשמירה על הטבע והנוף כערך מוביל בקהילה שלנו.

הגולן הוא חבל ארץ גדול שבו מתנהלים במרקם משותף רשויות וגופים שונים. השטחים הפתוחים בגולן הם הנכס והמשאב המרכזי של חבל ארץ זה. שטחים אלה נדרשים על ידי גורמים שונים של בעלי עניין בקרקע המייצגים אינטרסים בתחומים שונים: התיישבות, חקלאות, טבע ייעור, נוף, סביבה ומורשת, תשתיות הנדסיות, מתקני מים ומתקני אנרגיה, תיירות, צרכי הצבא והביטחון וכמובן, קהילת הגולן, שהשטחים הפתוחים הם סביבת חייה.

ריבוי הגורמים והצרכים יוצרים אתגר של התמודדות בין צורכי בנייה ופיתוח בר קיימא למגורים, לתעסוקה ולחקלאות לבין הרצון לשמור על ערכי הטבע והנוף, וכמו כן עם שטחי האש והאימונים לצד נוכחות של מיליוני מטיילים ומבקרים בשנה מכל רחבי הארץ.

במהלך ארבע השנים האחרונות, פותחה במועצה האזורית גולן תכנית אב לשטחים פתוחים. - בהכנת התכנית היו מעורבים כל הגורמים שנוגעים לשטחים הפתוחים בגולן משרד - החקלאות, רשות הטבע והגנים, הקק"ל, תיירנים, החברה להגנת הטבע, בוקרים, המשרד להגנת הסביבה, תאגיד המים "מי גולן", צה"ל, הסוכנות היהודית וממ"י. התכנית מגדירה ממשק ניהולי שיבטיח איזון נכון בין שימור לפיתוח במרחב זה.

התכנית מציעה קווים מנחים ועקרונות לשימושים מושכלים בקרקע במטרה ליצור מערך ראוי ומאוזן בין שימושים מותרים, לפיתוח ולשימור, תוך יצירת מערך הסכמה נרחב ככל האפשר של בעלי העניין בקרקע. תכנית זו נועדה לקבוע סדרי עדיפויות בין תהליכי פיתוח תוך שמירה על איזון על מול צרכי הטבע, האקולוגיה, הנוף והמורשת הייחודיים של הגולן ולאפשר לנו לשמור על הסביבה לדורות הבאים בהסתכלות ותכנון האזור שנים קדימה.

הרכב הצוות

ועדת ההיגוי:

 • אלי מלכה ראש המועצה האזורית גולן
 • אורי קלנר סגן יו"ר המועצה האזורית גולן
 • דני רוטשטיין מנכ"ל המועצה, מוא"ז גולן
 • אבי שרון מנהל אגף הנדסה תשתיות ותכנון, מוא"ז גולן
 • יעל מזרחי יחידת הממ"ג, מוא"ז גולן
 • מיכה ואן ראלטה מנהל ועדה חקלאית גולן, מוא"ז גולן
 • שרון לוי מנהל חבל גולן, רשות הטבע והגנים
 • זוהר זכאי מתכננת, רשות הטבע והגנים
 • חווה גולדשטיין ביולוגית מרחב גולן, רשות הטבע והגנים
 • רענן אמויאל הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • נחום סלע מתכנן מחוז צפון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • טוני הופמן יו"ר ועדת בוקרים, מגדלי הבקר בגולן
 • דר' דן מלקינסון אקולוג, המכון לחקר הגולן
 • יוסי נקש מנהל אזור גולן, החטיבה להתיישבות, ההסתדרות הציונית העולמית
 • שמוליק צור רכז פרויקטים, החטיבה להתיישבות, ההסתדרות הציונית העולמית
 • פנחס כהנא מנהל מחלקת תכנון, קרן קיימת לישראל
 • אפי נעים יערן גושי החולה והגולן, קרן קיימת לישראל
 • יהל פורת אקולוג, קרן קיימת לישראל
 • דורית סלע סגנית מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה
 • מיכל עייק מתכננת, מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה
 • עודד אביב נציג שר הבטחון בוועדה המחוזית, אג"ת צה"ל
 • רועי וואקראט אג"ת, צה"ל
 • דרור פבזנר אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה
 • רמי לנר מנכ"ל מי גולן
 • קובי גביש מנהל התוכנית, מוא"ז גולן

ועדת העבודה:

 • קובי גביש היחידה הסביבתית, מוא"ז גולן, יו"ר ועדת העבודה
 • דני רוטשטיין מנכ"ל המועצה, מוא"ז גולן
 • אבי שרון מהנדס המועצה, מוא"ז גולן
 • יעל מזרחי יחידת הממ"ג, מוא"ז גולן
 • מיכה ואן ראלטה מנהל ועדה חקלאית גולן, מוא"ז גולן
 • רז אמיר מנהל אזור הגולן, רשות הטבע והגנים
 • זוהר זכאי מתכננת, רשות הטבע והגנים
 • חווה גולדשטיין אקולוגית, רשות הטבע והגנים
 • רענן אמויאל הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • נחום סלע מחוז צפון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 • טוני הופמן נציג הבוקרים בגולן
 • דר' דן מלקינסון המכון לחקר הגולן
 • יוסי נקש החטיבה להתיישבות, ההסתדרות הציונית העולמית
 • שמוליק צור החטיבה להתיישבות, ההסתדרות הציונית העולמית
 • פנחס כהנא קק"ל
 • דורית סלע המשרד להגנת הסביבה
 • עודד אביב נציג שר הבטחון בוועדה המחוזית, אג"ת צה"ל
 • צוות התכנון:
 • אדר' אילן איזן ראש צוות התכנון
 • ד"ר לירון אמדור חקלאות, כלכלה, תיאום הפרויקט
 • אביעד שר שלום סביבה, תיירות
 • אדר' אלה מנהיים מחשוב - GIS , עריכת מפות ותשריטים
 • אמיתי שטרן מחשוב - GIS , עריכת מפות ותשריטים
 • אדר' נועה בלטר נוף

צילומים:

 • באדיבות פיני ירון מרום גולן

מפה