מועצה אזורית מנשה

תקציר

תכנית האב לשטחים פתוחים מוא"ז מנשה (תיקרא להלן : תכנית האב) מתייחסת לכלל השטחים שבתחום שיפוט המועצה, כולל הישוב הקהילתי קציר.

רקע

סך שטח תחום שיפוט מוא"ז מנשה הנו כ - 150,000 דונם. אוכלוסיית המועצה מונה כיום כ- 20,000 תושבים וכוללת 10 קיבוצים, 3 כפרי מיעוטים, 7 מושבים, 2 ישובים קהילתיים, כפר נוער לימודי / חינוכי (אלוני יצחק) ומוסד רפואי ציבורי (שער מנשה).

מרחב מוא"ז מנשה מהווה ומתפקד כ"אזור מעבר" ארצי ראשי, המחבר בין אזור מרכז הארץ לאזור הצפון. המרחב הפתוח באזור זה עומד כיום בפני לחצים גדולים לשינוי, שנובעים מהפיתוח העירוני המואץ בישובים העירוניים הסובבים למועצה ומהשפעות תשתיות ארציות רבות יחסית, העוברות וחוצות את תחום המועצה, כגון תוואי כביש 6 וכביש 65 , קו מוצע למסילת רכבת, קווי חשמל עיליים, רצועת צינור הגז, רצועת המוביל הארצי ועוד. מרבית השטחים הפתוחים שבתחום המועצה הנם שטחים חקלאיים מעובדים, חלקם האחר חורש טבעי ים תיכוני במשולב עם יערות נטע האדם (קק"ל) ושטחי מרעה.

"תכנית האב לשטחים פתוחים מוא"ז מנשה" - חיונית לתכנון, שמירה וניהול המרחב הכפרי בתחום שיפוט המועצה, הכולל ומשלב בתחומו שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים ברמות שונות של ערכיות, מבחינת מרכיבי ומשאבי הטבע והנוף. שמירת וטיפוח שטחים אלה חשובה בהיותם מהווים כחייץ, איזון ומשקל נגד ללחצי הפיתוח האורבאני המואץ של הישובים העירוניים הסובבים את שטחי המועצה, דוגמת העיר חדרה, חריש, פרדס חנה- כרכור, ישובי ואדי ערה, ג'ת, באקה אל ערביה.

תכנית האב תהווה בסיס וכלי חיוני להכנת ואישור "תכנית מתאר כוללנית" עתידית למועצה, המשלבת בין השטחים הפתוחים לסוגיהם, לבין מגוון התכניות המתאריות לפיתוח הישובים ותכניות של המועצה עצמה. תכנית המתאר הכוללנית תאפשר לועדה המקומית לתפקד בין היתר כ"ועדה עצמאית", המוסמכת לקדם ולאשר את כל התכניות המפורטות התואמות לתכנית המתאר הכוללנית, בהתאם לרפורמה ולתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

תכנית האב לא פוגעת ו/או משנה תכניות מפורטות מאושרות קיימות (כולל מש"חים) של ישובי המועצה, כמו גם בתכניות אחרות הנמצאות אף הן בתחום המועצה.

תכנית האב תהווה "ארגז כלים" רב תחומי, אשר יאפשר למקבלי ההחלטות במועצה ובישובים גיבוש של מדיניות והחלטות תכנוניות ישימות, ומתן מענה לתחומים מגוונים וחיוניים להמשך פיתוח, הרחבה ושגשוג ישובי המועצה בנושאים כגון – הכנת תכניות מתאר סטטוטוריות עתידיות, חיזוק החקלאות ושמירה על שטחים חקלאיים פתוחים, הרחבת ענף התיירות במשולב עם פעילות הפנאי והנופש, שמירת והגנת השטחים הטבעיים הערכיים הכוללים את שמורות הטבע, יערות קק"ל, אגן נחל חדרה ויובליו, ביחד עם שמירת אתרי מורשת והיסטוריה.

תכנית האב יכולה להוות כלי עזר מכוון ומסייע להרחבת החינוך הסביבתי והפעילות הקהילתית במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות במועצה, כולל שיפור ברווחת ובאיכות חיי התושבים.

מפה