מרחב ביוספרי מגידו

תקציר

מועצה אזורית מגידו , הוכרה בשנת 2011 ע"י תכנית אדם וביוספרה של אונסק"ו , כמרחב ביוספרי , הכרה זו ניתנה למועצה אחרי תהליך ארוך ומעמיק שנעשה בשיתוף ציבור, בו הוגדרה תכנית המרחב כתכנית האב של המועצה כולה ובכללה גם השטחים הפתוחים. מועצה אזורית מגידו הינה המועצה הראשונה והיחידה בישראל הפועלת על פי תכנית זו ובהתאם לכללי ולעקרונות שלה.

רקע

מרחב ביוספרי הוא תכנית לניהול אזור על בסיס יחסי אדם סביבה ושיתוף הקהילות המקומיות. זוהי תכנית בינלאומית המוכרת ומקודמת ע"י ועדת אדם וביוספרה של אונסק"ו מרחב ביוספרי פועל לקידום פיתוח בר קיימא , תוך שמירה על הערכים התרבותיים והאקולוגים הקיים ניהול השטחים הפתוחים במרחב הביוספרי מבוסס על מפת איזור (zoning) (מצ"ב) המגדירה את חלוקת האזורים לפי דרגות השימור והפיתוח, לכל אזור כללים אחרים והנחיות לניהול כל שטח. המועצה האזורית מגידו היא מנהלת המרחב הביוספרי , כל ניהול השטחים הפתוחים שאינם תחת ניהול ישיר של המועצה (כמו שטחים בניהול קק"ל , רט"ג וכו') נעשה בשיתוף עם המרחב הביוספרי והצוות המתאם המלווה את עבודת המרחב (מצ"ב רשימת חברי הצוות המתאם) .תכנית האב של המרחב הביוספרי עוסקת בנוסף לניהול השטחים הפתוחים גם בתחומי חיים נוספים כגון: צמיחה דמוגרפית, תיירות, ישובים במועצה, חינוך, חקלאות ועוד.. במסגרת פעילויות המרחב הביוספרי מפעילה המועצה פעילויות וצוותים רבים ביניהם: - צוות מתאם של המרחב בו שותפים כל הגורמים המקצועיים ומשרדי הממשלה המעורבים בניהול שטחי האזור.(ראה פיסקה קודמת) - תכניות ופעילויות סביבתיות בשותפות עם התושבים והישובים. - תכנית סביבה תומכת חקלאות בשיתוף עם החקלאים. - צוותים מקצועיים בנושאים שונים. - תכנית חינוך ביוספרית . - חוק עזר לשיתוף ציבור (ייחודי בישראל) - הובלה ושותפות במאבקים סביבתיים לשמירה על אופיו של האזור. - גיוס משאבים לפעילויות סביבתיות ולשיקום והסדרת שטחי המועצה. - ליווי ומעורבות בתכניות מתאר אזוריות ותוכניות יישוביות.

הרכב הצוות

רכז/ת הצוות: מתאמ/ת המרחב הביוספרי נציגי המועצה: ראש המועצה מנ"כל המועצה מהנדס המועצה מנהלת תחום ישובים וקהילות מנהל מחלקת בטחון מנכ"ל חכ"ל מתכללת תכנית חינוך ביוספרית. יועץ אקולוגי – של המרחב הביוספרי. נציגי גופים חיצוניים ומשרדי ממשלה: נציג קק"ל נציג רט"ג נציג משרד החקלאות נציג משרד הגנת הסביבה וועדת אדם וביוספרה נציג ועדה מרחבית יזרעאלים 2 נציגי ציבור

מפה