קידום חקלאות תומכת סביבה

סוג הכלי: יישום

חקלאות תומכת סביבה היא הכיוון שבו מתפתחת החקלאות בעולם, זו חקלאות אשר בוחנת את פעולותיה גם תוך התייחסות למרחב בו היא נמצאת. עמידה בסטנדרטים אלו חיונית לייצוא החקלאי ומאפשרת המשך הפעילות החקלאית תוך שמירה על הסביבה, החקלאי ובריאות הצרכן. חקלאות תומכת סביבה מסייעת לחקלאי להתמודד עם בעיות שהוא נתקל בהן באופן שוטף תוך התייחסות לשיקום ושימור של המערכת האקולוגית כמקור לצריכה מבוקרת של משירותי המערכת האקולוגית שבתוכה היא פועלת.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

  • קידום וחיזוק מעמדה של החקלאות. שיפור איכות החיים של התושבים במועצה.
  • שיפור הניהול המרחבי של המועצה בתחום החקלאות והסביבה.
  • ירידה במתיחות בין תושבים חדשים וותיקים.
  • הגדלת שירותי המערכת האקולוגית לטובת החקלאות ושמירה על איכות הסביבה דרך הגדלת המגוון הביולוגי והבטחת מארג שטחים פתוחים מגוון וחזק יותר.
  • הרחבת המודעות של המועצה והחקלאים לשירותי המערכת האקולוגית וכיצד הם יכולים ליהנות מהם וכיצד הם יכולים לתרום להגברתם.
  • הרחבת המודעות של גורמים במועצה לחשיבות המועצה ולתפקידה בתכנון הכולל והיישום הכולל של שיפור השמירה על איכות הסביבה בתוך המערכת החקלאית.
  • הגדלת המחויבות של החקלאים לשמירה על השטחים הפתוחים (לרבות חקלאיים) ולמניעת מפגעים.

דוגמה

פרויקטים של חקלאות תומכת סביבה במועצה האזורית עמק חפר, לב השרון ובית נטופה.

זמן נדרש למימוש הכלי

באופן כללי מדובר בהליכי הטמעה רב שנתיים. נדרש זמן לתכנון, אך ביצוע הפעולות יכול להתבצע במהירות (פחות משנה).

מענה ללחצי פיתוח

חיזוק מעמד החקלאות ככזו השומרת על משאבי הטבע ובריאות הציבור מהווה עוגן להתנגדות ציבורית רחבה כנגד בינוי בשטחים אלו.

משאבים נדרשים

נדרשים תקציבים ייעודיים לתכנון ולביצוע חלק מהפעולות והכלים המוצעים במדריך. חלק מהפעולות ניתן לבצע במסגרת פעולות שוטפות של המועצה / החקלאים.

שימו לב

ליישום הכלי נדרש שיתוף פעולה בין מספר גורמים: חקלאים, מועצה, גופי שמירת טבע, משרדי ממשלה. רצוי לשלב גם את הקהילה הלא חקלאית במועצה.

לחץ כאן בכדי לצפות במדריך הנלווה "חקלאות תומכת סביבה"