פיתוח תשתיות תומכות פעילות פנאי ונופש

סוג הכלי: יישום

יצירת תשתית פיזית לפיתוח מוקדי פעילות בשטחים הפתוחים כגון שיפור נגישות התושבים לשטחים הפתוחים, הגברת הבטיחות בשטחים הפתוחים ושיפור יכולת ההתמצאות בשטחים הפתוחים.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • שיפור איכות החיים של התושבים
 • חיזוק הזיקה של התושבים אל השטחים הפתוחים
 • טיפוח השטחים הפתוחים
 • העלאת מספר המבקרים באתרים שונים במועצה

דוגמה

יצירת מערך שבילים אקסטנסיבי הנשען על דרכים חקלאיות, הכשרת חניונים, הסדרת מעברים בכבישים ראשיים, הצבת ספסלים, פריסת שלטי מידע והכוונה ועוד.

זמן נדרש למימוש הכלי

 • תוצאות הכלי יבואו לידי ביטוי בטווח הזמן הקצר-בינוני.
 • הכלי דורש תהליכים מקדימים של בחירת הפרויקט, גיוס צוות תכנון מקצועי, גיבוש תכנית פיתוח ואישורה בערוצים הרלוונטיים.

מענה ללחצי פיתוח

הכלי מסייע בהעלאת המודעות לשטחים הפתוחים וטיפוחם אבל הוא לא מספק מענה ישיר למניעת פיתוח.

משאבים נדרשים

 • הקצאת תקציבים ייעודיים לגיבוש ויישום תכניות פיתוח וניהול שוטף

שימו לב

הכלי מגוון וגמיש וניתן להתאימו לאופי וליעדים שהמועצה מציבה, כמו גם למשאבים ולטווח הזמן העומדים לרשותה.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
עידוד פעילות בשטחים הפתוחים, העשרת איכות החיים של התושבים ומשיכת מבקרים לתחומי המועצה.

רציונל כללי
 

פעולות פשוטות לפיתוח והסדרה של פעילויות בשטחים הפתוחים במועצה, למשל באמצעות הנגשה של נקודות תצפית מיוחדות, אתרי טבע כגון בריכות חורף ומוקדי פריחה עונתיים או מבנים היסטוריים; הצבת שלטי מידע והכוונה; הגברת הבטיחות למשל על ידי גידור במקומות נדרשים או הפרדת תנועת הולכי רגל/רוכבי אופניים וכלי רכב (למשל הקמת מעברים תת-קרקעיים בסמוך לכבישים); הכשרת חניונים; הצבת ספסלים ונטיעות.

הכלי יכול להתבצע כחלק מתהליך כולל של פיתוח מוקדי פעילות בשטחים הפתוחים או בפני עצמו לצורך חיזוק הקשר בין התושבים לשטחים הפתוחים באופן המאפשר פעילות נוחה, נעימה ובטוחה.

הפיתוח צריך להיעשות תוך שמירה והבלטה של הערכים הטבעיים והנופיים של המועצה ואופייה הייחודי, על מנת להעצים ולהעשיר את איכויות השטחים הפתוחים באופן שמחזק את זהותם ויתרונם היחסי אל מול שטחים אחרים.

קהל היעד
תושבי המועצה והציבור בישראל, בהתאם לסוג הפעילות.

לרוב המועצה היא זו שתוביל את יישום הכלי, אך הוא בהחלט יכול להיות תוצאה של יוזמה מקומית בעקבות התאגדות תושבים.

רלוונטיות לתחומי פעילות
תחומי תיירות פנאי ונופש, קיימות וסביבה.

מקור וניסיון ביישום

קיימות דוגמאות רבות מהארץ והעולם.

 • "דרך הלב" במועצה אזורית לב השרון - מערך שבילים לתנועה לא ממונעת על תוואי דרכים חקלאיות. השבילים מחברים בין יישובי המועצה ובין מוקדי פעילות שונים כגון אתרי טבע (אתרי פריחה, בריכת חורף, יער קדימה), אתרי היסטוריה ומורשת (אנדרטאות, מבנים חקלאיים משנות ה-30) ועוד.
 • הגברת הבטיחות במועצה אזורית גולן (הקמת מעבר תת קרקעי והצבת מעקה בטיחות בכביש) בשיתוף פעולה עם משרד התחבורה.

מעמד
בהתאם למידת הפיתוח הנדרשת. יתכן והכלי יצריך התאמה סטטוטורית בתכנית המתאר ליעוד תיירות/פנאי ונופש

פרישה גיאוגרפית
ניתן לפזר באזורים/מתחמים שונים בתחום המועצה - בהתאם למיקום של ערכי טבע, נוף ומורשת.

מומלץ להתייחס לתשתיות דומות המתפתחות ברשויות סמוכות. למשל, בפיתוח מערכת שבילים אקסטנסיבית מומלץ להתחבר אל מערכות שבילים ברשויות גובלות.

גמישות
גמישות רבה - הפרויקטים תלויים בסוג התשתית שהמועצה מעוניינת לפתח והמשאבים העומדים לרשותה. משום כך, הפרויקטים יכולים להשתנות בין מועצה למועצה ואפילו בין אזורים שונים בתחום אותה מועצה

מענה ללחצי פיתוח
נמוך– הכלי יכול לסייע בעיקר להעלאת המודעות הציבורית לשטחים הפתוחים ולטיפוח שטחים פתוחים.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • הקצאת תקציבים ייעודיים לגיבוש ויישום תכניות פיתוח, ניהול ותחזוקה שוטפת.

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • חיזוק הזיקה של הקהילה המקומית לשטחים הפתוחים במועצה.
 • יישום הכלי מחייב טיפוח וניהול של שטחים פתוחים.
 • כלי מגוון וגמיש שניתן להתאים לאופי וליעדים שהמועצה מציבה, כמו גם למשאבים ולטווח הזמן העומדים לרשות המועצה.

חולשות:

 • הכלי דורש השקעת משאבים ותקציבים ייעודיים. נציין כי היקף התקציבים משתנה בהתאם לפרויקט. קיימים פרויקטים הדורשים תקציב מצומצם בלבד כגון גיזום ודילול צמחייה או נטיעות.
 • זמן המימוש יכול להיות ארוך יחסית.

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

הכלי מתאים למועצות שמעוניינות להבליט ולהעצים את ייחודן במרחב הכפרי וקיימים בהן אתרי טבע, נוף ו/או מורשת מתאימים.

מועצות המעוניינות בחיזוק הזיקה בין השטחים הפתוחים ותושבי המועצה.

מועצות המעוניינות בהרחבת מערך הפעילות בתחומי התיירות פנאי ונופש.

מידע רלוונטי נוסף

פרסום קולות קוראים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

יחידה לשטחים פתוחים/סביבתית, אגף תיירות/פנאי נופש/ספורט וקהילה, וועדת שימור.

בעלי עניין

בתהליך פיתוח הכלי:

 • רשויות מקומיות גובלות או סמוכות
 • רשויות וארגוני סביבה: רט"ג, רשות העתיקות, קק"ל, החברה להגנת הטבע, רשות הניקוז, ארגוני סביבה מקומיים, יחידות סביבתיות
 • גופים ציבוריים וממשלתיים המעורבים בתכנון וניהול המרחב בישראל: משרד הפנים ומנהל התכנון, רמ"י, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד התיירות, משרד התחבורה, גופי תשתיות (חב' החשמל, נתיבי ישראל, רכבת ישראל וכדומה), החטיבה להתיישבות
 • מגזר עסקי, בתחומי תיירות פנאי ונופש (תיירנים וכיו"ב)
 • קהילה מקומית - תושבי המועצה

ביישום הכלי בפועל:

 • רשויות מקומיות גובלות או סמוכות
 • יחידות סביבתיות

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

מימוש הכלי דורש מעט תהליכים מקדימים ולכן יעשה בטווח הקצר-בינוני, כתלות בקנה המידה ובמורכבות הפרויקט, כמו גם במידת הצורך בסקרים מקדימים לאיתור פרויקטים רלוונטיים.

 1. תהליכים מקדימים
  • איתור ובחירה של פרויקט - למשל פיתוח מערכת שבילים אקסטנסיבית, טיפול במטרדים או הגברת הבטיחות. יש לציין כי פרויקטים פשוטים כגון נטיעת חורשה, הכשרת חניון או סימון מערכת שבילים המתבססת על דרכים חקלאיות יכולים להפוך למוקדים בפני עצמם. לעומת זאת פרויקטים כגון הסדרת גידור או מעברים לחציית כבישים, אשר קשורים יותר בהגברת הבטיחות, הם פרויקטים תומכים המשתלבים במוקדים ופעילויות קיימות.
  • ככלל מומלץ להתמקד בפרויקטים שיתמכו במוקדים/ פעילויות קיימות בשטחים הפתוחים על מנת לפתור למשל בעיות נגישות.
  • מומלץ לשלב נציגי תושבים בתהליך כדי לנצל את הידע המקומי, לזהות קונפליקטים עתידיים ולבסס שיתופי פעולה והסכמות שיתרמו למימוש צרכי התושבים וימנעו יצירתו של מטרד.
  • גיוס תקציבים למימוש הפרויקט – יעשה במקביל ובתיאום עם שלב פיתוח התכנית.
  משך: עד חודש מאימוץ הכלי.
 2. תכנית פיתוח:
  גיוס צוות תכנון מקצועי (בהתאם לפרויקט הנבחר), גיבוש תכנית פיתוח ואישורה בערוצים הרלוונטיים, כולל הגשת היתרים במידת הצורך.
  • הפיתוח יעשה תוך הבלטת רוח המקום ומאפייניו הייחודיים כך שיודגשו ערכי טבע, נוף ומורשת. למשל הדגשת קווי מבט (נוף) או אלמנטים מיוחדים כגון עצים עתיקים או מבנים היסטוריים.
  • התכנית תכלול התייחסות להשפעות הסביבתיות הצפויות כתוצאה מעבודות הפיתוח וכתוצאה מהמבקרים.
  משך: עד שלושה חודשים.
 3. פיתוח והקמת הפרויקט:
  מומלץ שיעשה בשיתוף עם התושבים. חיבור התושבים לפרויקט בשלב הקמתו יסייע להטמעתו בשגרת חיי התושבים. כמו כן, הדבר יתרום לשמירה על הפרויקט לאורך זמן ויקטין את עלויות התחזוקה.
  משך: בין שלושה חודשים לשנה, כתלות בפרויקט.
 4. פרסום ומיתוג הפרויקט:
  פעולות לפרסום הפרויקט יחלו במקביל וכחלק מעבודות הפיתוח וימשכו בהתאם לצורך. היקף הפרסום יהיה בהתאם להיקף הפרויקט. עבור פרויקטים רחבי היקף ראוי לערוך השקה חגיגית בעת פתיחתם לשימוש הציבור, על מנת להעלות את המודעות לפרויקט.
  משך: מתמשך.
 5. תחזוקה שוטפת:
  תחזוקה שוטפת של הפרויקט, כתלות במהות הפרויקט. פעולות פשוטות כגון ניקיון וגיזום ניתן לעשות בשיתוף עם הקהילה.
  משך: מתמשך.

כללי: על מנת לצמצם את המשאבים הנדרשים ולהימנע מעיכובים אפשריים מומלץ להתמקד בפרויקטים הנמצאים בשטחים ציבוריים כגון יערות קק"ל, דרכים חקלאיות או שטחים חקלאיים שאינם מעובדים זמן רב.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
 

התקציב הנדרש משתנה בהתאם לאופי ולקנה המידה של הפיתוח. המשאבים הנדרשים כוללים תקציבים לתכנון (לרוב שכירת צוות תכנון מקצועי), ביצוע פעולות הפיתוח באתר ולאחר מכן תקציב לתחזוקת האתר.

מקורות מימון אפשריים

קק"ל, רשות הטבע והגנים, הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, משרד החקלאות, משרד התיירות, קרנות ותורמים פרטיים מהארץ ומחו"ל.

אילו תנאים נדרשים ליישום

 • אתרים/אזורים/דרכים שהבעלות עליהם איננה פרטית וניתן לבסס בהם פעילות ציבורית. גיוס תקציבים ייעודיים.
 • חשוב מאוד ליצור פילוח של ציבור המשתמשים בפרויקט על מנת להתאים את רמת והיקף הפיתוח/טיפוח

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

כלים הכרחיים:

אין

כלים אפשריים:

כלים שיכולים לסייע לתהליכים מקדימים של איתור מוקדים וכיווני הפיתוח:

 • סקר ערכי טבע ונוף
 • זיהוי רוח המקום ומאפייניו
 • זיהוי ומיפוי קונפליקטים
 • הכנת תכנית מרחבית רב נושאית

כלים שיכולים לסייע בתהליך הפיתוח של המוקד, ניהולו השוטף ומיתוגו:

 • גיבוש שפה עיצובית לשטחים הפתוחים במועצה
 • הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע בסביבתן הקרובה ולקיחת חלק פעיל בשמירה עליו
 • אירועי טיפוח ובילוי בשטחים הפתוחים
 • הבלטת ערכי טבע נוף ומורשת במועצה
 • הרחבת מערך הפיקוח והאכיפה
 • הקמת סעיף ייעודי לשטחים פתוחים בתקציב המועצה

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

 • היקף המבקרים/המשתמשים
 • מספר פעילויות לטיפוח ובילוי בטבע לפני ואחרי פיתוח התשתית
 • מידת שביעות רצון התושבים באמצעות סקרי דעת קהל

מדריכים נלווים רלוונטיים

 • מדריך להכנת תיק ממשק לשטחים הפתוחים
 • מדריך לניטור משולב