מפגשי דיאלוג

סוג הכלי: יישום

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

דוגמה

זמן נדרש למימוש הכלי

מענה ללחצי פיתוח

משאבים נדרשים

שימו לב