הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי

סוג הכלי: יישום

הקמת מרכז מידע (פיזי או וירטואלי) שישמש כנמל ללמידה אקטיבית של נושאי קיימות, סביבה וחקלאות. המרכז יאפשר חשיפה של קבוצות וקהילות למצב הקיים במועצה מצד אחד, ולתכנים מעוררי השראה מן החוץ, מהצד השני. המרכז יכול לשמש גם כמרכז מבקרים לכל דבר.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • ביסוס עוגן בקהילה לידע ופעולה בנושאים הנ"ל.
 • עלייה במודעות לנושאי סביבה וקיימות בקרב אוכלוסיות בקהילה.

דוגמה

מרכז ויידור- חלון לחקלאות בערבה, מרכז המבקרים בערבה התיכונה. מרכזי קיימות של מרכז השל לקיימות, מרכז מבקרים לדוג' מרכז המבקרים של המרכז לשימור הסביבה בדודאים.

זמן נדרש למימוש הכלי

חצי שנה.

מענה ללחצי פיתוח

הכלי לא נותן מענה להתמודדות עם לחצי פיתוח באופן ישיר, אולם תורם ברמת המודעות וחיזוק בעלי העניין מתוך הקהילה.

משאבים נדרשים

 • מבנה, כולל שני אנשי צוות.
 • אפשרות למרכז מידע וירטואלי (הניתן לביצוע גם בעלות נמוכה).

שימו לב

קיים פוטנציאל מימון מצד גורמים עסקיים שיהיו מעוניינים לתת חסות למרכז דוגמת זה.

למרכז יש פוטנציאל לשמש כמקום מפגש לדיאלוג פורה בין המועצה לתושבים ולבעלי עניין נוספים, תוך שימוש בפורמט של "קבוצת לימוד משותפת" לריכוך התנגדויות.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי

יצירת עוגן בקהילה להעברת מידע ולהנחלת התנהגות ומסורת סביבתית.

רציונל

המרכז ישמש כנמל ללמידה אקטיבית, תוך חיבור לסביבה המיידית, לידע ולהשראה מן החוץ. מעבר למקום הפיזי (מבנה/חדר) שמשמש ללמידה ולשיח, המרכז יכול לשמש גם כמקום מפגש וירטואלי (ע"י אתר/דף פייסבוק פעילים) ועוגן לפעילות מחוץ למרכז (למשל, הקמת חוות חקלאיות וגינות קהילתיות בשטחים הפתוחים, סיורים וכו').

על מנת לאפשר במת דיאלוג נוספת עם הציבור מתוך הבנה ולא מתוך חשש, יעסוק המרכז בהענקת ידע ויצירת עניין. בהמשך, ניתן יהיה לעודד אקטיביזם בתוך הקהילה וניסיון לחבר תושבים ממעגלים רחבים יותר.

 • ניתן לשלב במרכז גם מרכז מבקרים סביבתי לשימוש מקומי אך גם תיירותי.

 • המרכז יכול להשתלב כחלק ממתקנים קיימים כמו ספרייה / מתנ"ס ולקיים פעילויות נקודתיות (הרצאות, הקרנות) או שוטפות (פעילות עיון וייעוץ)

 

קהל היעד

כלל התושבים באופן מפולח להתאמת התכנים לכל קהל יעד בנפרד.

רלוונטיות לתחומי פעילות

הכלי רלוונטי לכל נושא השקיפות ושיתוף הציבור במועצה.

מקור וניסיון ביישום

מרכז ווידור- חלון לחקלאות בערבה מאפשר הצצה על החקלאות במדבר דרך מסע חוויתי, פיזי- רב חושי ואינטראקטיבי בתחומים השונים המרכיבים את החיים בערבה.

מקור החסידה – מרכז לאירוח חוויתי בטבע בכפר רופין, מרכז תיירותי המשלב פעילויות  של צפרות, טבע ונופש, להנאתם והעשרתם של האורחים, ביחד עם שמירת הטבע והשתלבות בקהילה ובמרחב החקלאי.

מרכזי קיימות של מרכז השל לקיימות

מרכז קיימות אזורי פרדס-חנה כרכור

מרכז ללימודי שדה מל"ש של החברה להגנת הטבע

בתי ספר שדה

גינות קהילה בישראל

מרכז המבקרים של המרכז לשימור הסביבה בדודאים

פרישה גיאוגרפית

מרכז אחד בשיתוף מספר מועצות שכנות או מספר מוקדים בהתאם לגודל המועצה.

גמישות

בינונית – המרכז יכול ללבוש פנים וצורות רבות בהתאם ליכולות המימוש של המועצה, אולם לא ניתן ליישם את הכלי ללא משאבים פנויים.

מענה ללחצי פיתוח

הכלי לא נותן מענה בהתמודדות עם לחצי הפיתוח. תורם, ברמת המודעות בלבד.

משאבים נדרשים

 • מבנה, כולל שני אנשי צוות.

 • אפשרות למרכז מידע וירטואלי (הניתן לביצוע גם בעלות נמוכה).

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • לכלי פוטנציאל השפעה נרחב ומתמשך.

 • יכול להעצים הזיקה של התושבים לנושא השטחים הפתוחים

 • יכול להוות מרכז משיכה תיירותי

חולשות:

 • הכלי דורש משאבים לא מבוטלים וזמן הפקה רב יחסית, אולם יכול לשרת תחומים שונים וקהלים שונים.

מידת התאמה של הכלי לאופי המועצה

מתאים לכל סוגי המועצות

מידע רלוונטי נוסף

האתר יכול להכיל קישורים למרכזי מידע נושאיים כגון: מידע אודות פרחי בר, צפרות וכו'...

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

מחלקת החינוך בשת"פ עם הגורם הרלוונטי במועצה האחראי על איכות הסביבה ו/או אחראי תחום חינוך סביבתי.

בעלי עניין

בתהליך הפיתוח:

אנשי חינוך סביבתי/חקלאות

עמותת תיירות.

ביישום בפועל:

חקלאים

אנשי חינוך

חובבי טבע

אגודות טבע וסביבה

תיירנים.

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

ליישום הכלי נדרשים מספר שלבים עיקריים:

1. איסוף מידע קיים:

 • חיפוש מסגרות מידע קיימות רלוונטיות אליהן ניתן להתחבר בשלב הראשון ולהתבסס על התשתיות, רשת המידע והקשרים. סקרים אקולוגיים וסביבתיים שנעשו במועצה יכולים למשל להוות את בסיס הידע הנדרש.

לו"ז – עד 3 חודשים.

2. ביסוס שיתופי פעולה:

 • חיפוש אחר משתפי פעולה אפשריים בתוך ומחוץ למועצה כגון מרכזי פעילות של החלה"ט .

 • חיפוש מקורות מימון פוטנציאלים.

לו"ז – עד 3 חודשים.

3. פיתוח פיסי של המרכז:

 • איתור אנשי מקצוע מתאימים לאיוש המרכז, ניתן לבסס חלק מהפעילות על מתנדבים.

 • מציאת מקום פיזי לביסוס המרכז שעונה על צרכי הנגישות של הקהל המיועד ושנמצא בסמיכות לשטחים הפתוחים.

לו"ז – עד 3 חודשים, ניתן לבצע בחלקו במקביל לשלב 1.

4. פיתוח תוכני של המרכז:

 • בניית תכניות ותכנים מתאימים לקהלים שונים

 • עריכת מפגשים עם קהילות מקצועיות ועם הציבור הרחב להבנת הסוגיות שמעסיקות את התושבים וגיבוש תכנים בהלימה לצרכים אלו.

לו"ז - עד 6 חודשים.

5. השקה והפעלה של המרכז

6. תפעול שוטף, עדכון ובקרה:

 • המשך פיתוח התכנים. עבודה בשיתוף ובשקיפות אל מול ציבור המשתמשים והציבור המקצועי הרלוונטי (חקלאים, אנשי סביבה וקיימות...).

לו"ז - שוטף ומתמשך.
 

סה"כ ניתן להפעיל את הכלי בזמן מינימאלי של 6 חוד'

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

משתנה בהתאם לאופי ולקנה המידה של מרכז הידע, ניתן להתאים למשאבים הזמינים למועצה. בין השאר נדרש:

 • אתר / מבנה כולל עלויות תקורה

 • שני רכזים

 • הקמת אתר אינטרנט (או דף פייסבוק שוטף)

 • הקמת/העשרת מאגר מידע

 • תקציב פעילות (הרצאות, סיורים...)

הערכת תקציב הקמה: החל מ-20,000 ₪

הערכת תקציב שוטף: החל מ-2,000 ₪ לחודש

מקורות מימון אפשריים

תוכנית העוגנים של משרד החקלאות מהווה גורם מרכזי למימון מרכזי ידע ותוכן מקומי במרחב הכפרי.

חבירה למרכזים וגופים המפעילים באופן סדיר מרכזים דומים, דבר שיאפשר פעילות רחבה ויצירת תודעה ציבורית גדולה בקרב הקהילה האזורית.

כמו כן, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, וכן גורמים עסקיים, המזדהים עם תדמית "ירוקה" יוכלו לשמש כנותני חסות.

אילו תנאים נדרשים ליישום

תקציב/מערך התנדבותי פעיל, מבנה זמין

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

 

מומלץ לשלב את הכלי עם אחד או יותר מהכלים הבאים:

 • חיזוק וחיבור הקהילה לשטחים הפתוחים בסביבתה.

 • הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע

ולקיחת חלק פעיל

 • תמיכה בקבוצות קיימות בשמירה על שטחים פתוחים

 • מפגשי דיאלוג עם הציבור המקומי.

 • אירועי טיפוח ובילוי קבוע בטבע ובחקלאות.

 • אימוץ וטיפוח תכניות לימוד והסברה ייחודיות.

 • סקר ערכי טבע, נוף וחקלאות.

 • תהליך ללימוד ואפיון רוח המקום .

 • מיסוד מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

 1. מרכז פעיל.

 2. ידע מתחדש ורלוונטי.

 3. היקף פעילויות גדול הן בכמות והן בשפע הנושאים.

 4. כמות המשתתפים בהרצאות/פעילויות.

 5. פעילויות שמקורן ביוזמות "מלמטה" – של תושבים וקבוצות בקהילה.

מדריכים נלווים רלוונטיים

 • מדריך ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית

 • מדריך חקלאות תומכת סביבה.