תמיכה בקבוצות מקומיות

סוג הכלי: יישום

איתור ותמיכה בהתארגנויות שמקורם בקבוצות תושבים הפועלים או מוחים בעניינים הקשורים לשמירה על השטחים הפתוחים במועצה.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • הידוק הקשרים בין המועצה לקבוצות בעלי-עניין ופעילים שכבר קיימות בשטח  

 • תמיכה בערוצי פעולה לטובת השטחים הפתוחים שהמועצה מטבעה אינה יכולה ליזום

 • ריבוי סוכנים בתוך הקהילה לנושא שמירת השטחים הפתוחים

דוגמה

זמן נדרש למימוש הכלי

 • זמן מינימלי עד ליישום – חודשיים

מענה ללחצי פיתוח

פוטנציאל גבוה – תלוי בפעילות

משאבים נדרשים

 • ניתן להשתמש בכלי זה במגוון דרכים, גם בהקצאת תקציבים נמוכה.

שימו לב

 • מכיוון שהמועצה היא גורם ממוסד חשוב לפעול בשיתוף ובשקיפות מלאים, על מנת למנוע תחושת השתלטות על יד המועצה על יוזמות.

 • חשוב לשים לב שהתארגנות התושבים הנדונה חפה מאינטרסים זרים ואין בהם גורמים ששואפים לרצונות המנוגדים לעשיית המועצה.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי

התחברות להתארגנויות תושבים בשטח העוסקות בעניינים הקשורים לשימור השטחים הפתוחים על מנת להעצים ערוץ פעולה ייחודי זה.

רציונל כללי

פעמים רבות לתושבים יכולת לזהות ולהתריע אודות פגיעות אפשריות בשטחים הפתוחים שעולות על יכולות המועצה, מעצם טיבה כמוסד מתכנן. קבוצות של הורים בנושא שיפור התנאים לילדים בישוב, קבוצות של פעילים שרוצים להשפיע על אופי התכנון, תושבים למען שיפור איכות חיים, רצון לשפר כלכלה מקומית – פיתוח פנאי ונופש - המוטיבציות יכולות להיות שונות ומגוונות, זו יכולה להיות התארגנות קטנה ויכול להיות גם קמפיין מאורגן. ברוב המקרים, תושבים המתארגנים בינם לבין עצמם לפעולה ציבורית לשיפור מצב קיים או מתוכנן מביאים עמם אנרגיה חסרת-תחליף של בעלי עניין עם מוטיבציה חזקה ופוטנציאל לתהודה ציבורית אוהדת.

המועצה בתור גוף מאורגן יכול להתחבר ולתמוך בהתארגנויות אלה כאשר הן עולות בקנה אחד עם שאיפות המועצה לשמירה על השטחים הפתוחים (וגם בעניינים אחרים כמובן). המועצה יכולה להציע ידע מקצועי, ערוצי תקשורת, יכולות ארגון וביצוע שיכולים לסייע מאד להתארגנות שאינה ממוסדת ותרוויח קבוצת בעלי עניין מגויסת ונלהבת מהשטח, ללא צורך להשקיע משאבים וזמן באיתור אנשים וארגונם.

לאחר שנוסדה שותפות כזו סביב עניין מסוים ניתן כמובן להמשיך ולעבוד יחד גם בנושאים אחרים ומגוונים.

שיתוף פעולה כזה הוא אינו מובן מאליו וטבעי שיתקל במחסומים שמקורם בחשדנות וחוסר אמון. על מנת לאפשר שתוף פעולה פורה מומלץ:

 • להתחיל בקטן – לשתף פעולה סביב אירוע מוגדר תחילה ועל בסיס הצלחה זו לבסס שותפות נרחבת יותר - כדאי להצמיד בין גורם ומוטיבציה לאירוע ספציפי (חגיגות אביב, טו בשבט...) – הדבר מייצר מסגרת ועוגן טובים להתחלה.

 • להשקיע זמן בביסוס היכרות – הכרזה על שקיפות מלאה והתחייבות רק למה שבר-ביצוע תוך פרישת אינטרסים מלאה משני הצדדים.

בנוסף מומלץ לפעול למען שותפויות מרובעות – מועצה + תושבים + גורם מקצועי (חלה"ט, רט"ג) + גורם מממן (יד הנדיב, שתי"ל..). המועצה יכולה להציע את הידע המקצועי שלה ביצירת שותפויות כאלה

חשוב לשים לב שבהתארגנות לא חברים מי שיש להם אינטרסים מנוגדים לשאיפות המועצה.

קהל היעד

מועצות אזוריות המעוניינות בכלי השפעה מהיר על איומים ממשיים והמסוגלות לפעול "מחוץ לקופסא" ולייצר שותפויות ייחודיות עם תושבים

מקור וניסיון ביישום

התארגנות תושבים למען עמק הצבאים בירושלים

הקמת מרכזי צפרות- גליל עליון, עמק חפר, רמת נגב, ערבה תיכונה ודרומית

רוכבים למען הסביבה- מרחב ביוספרי מגידו

התארגנות תושבים בתל אביב למען שימור רכס הכורכר בצפון העיר

ישראל בשביל אופניים והתארגנויות מסה קריטית

גינות קהילתיות

המטה לעצירת קידוחי הנפט בגולן

מאבק בפצלי השמן בחבל עדולם

פרישה גיאוגרפית

לא רלוונטי

גמישות

גמישות רבה. ניתן להוציא את הכלי לפועל בהיקפים משתנים ובהשקעת משאבים משתנה

מענה ללחצי פיתוח

מענה נמוך – רמת מודעות בלבד ועד למענה גבוה ומשמעותי – בהתארגנות קמפיין ציבורי נגד איום ממשי

משאבים נדרשים

 • רפרנטים לקשרי קהילה בתחומים הרלבנטיים שיאתרו התארגנויות וייצרו קשרים

 • תקשורת ושירותים עבור תמיכה בהתארגנות

חוזקות וחולשות

חוזקות

 • חיבור חזק ומשמעותי של הציבור לשמירה על השטחים הפתוחים

 • פרישת רשת רחבה של עשייה

 • הגעה לאוכלוסייה מתוך המקום הרלבנטי לחיי היום יום שלה

 • תמיכה הדדית של הציבור בממשל ושל הממשל לציבור – מעלה את מדד הישימות

חולשות

 • פעילות כזו מבוססת לרוב על מתנדבים ולכן יש להשקיע לא מעט בשימור האנרגיה של הפעילים

מידת התאמה של הכלי לאופי המועצה

הכלי מתאים לכל סוגי המועצות, בהנחה שאין משבר אמון עמוק בין המועצה לתושבים

מידע רלוונטי נוסף

מגמה ירוקה – מובילים אקטיביזם סביבתי

אנו-אג'נדה – מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית - מסייעים לארגונים הפועלים לשינוי חברתי בישראל לגבש אסטרטגיה תקשורתית כוללת ולשפר את מיומנויות עבודתם עם התקשורת.

עמותת כחול ירוק

ארגון חיים וסביבה

טבע וסביבה

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

אחראי על קשרי קהילה במועצה בתחומים הרלוונטיים, במקרים מסוימים תיתכן מעורבות גבוהה של דוברות המועצה

בעלי עניין

לפיתוח הכלי:

רפרנטים בתחומי סביבה וקהילה מהמועצה

ליישום הכלי:

תושבים מעורבים

ארגונים סביבתיים

גורמים מתכננים (במידה ואינם מטרת ההתארגנות)

קרנות רלוונטיות למימון

לעיתים ערוץ תקשורת מקומי יכול להוות גם הוא בעל עניין בנושא

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

ליישום הכלי נדרשים חמישה שלבים:

 1. עם ההחלטה על הפעלת הכלי –

  1. בחירת רפרנטים מתאימים מתוך המועצה שיאתרו התארגנויות רלוונטיות בשטח

משך: עד חודשיים

 1. לאחר איתור ובחירת ההתארגנות –

מיפוי האמצעים באמצעותם יכולה המועצה לתמוך בה – ידע מקצועי, ידע תכנוני, אספקת מתקנים ושירותים, ייעוץ לעבודה מול אמצעי תקשורת, קישור עם גורמים מקצועיים ומממנים

משך: עד חודש

 1. החלטה משותפת עם גרעין ההתארגנות על יציאה לשת"פ סביב אירוע ספציפי שרלבנטי למהות ההתארגנות – נטיעות בט"ו בשבט, חגיגות אביב וכו'...

משך: עד חודשיים

 1. לאחר הצלחת האירוע הנקודתי – יציאה לשת"פ ארוך טווח, ביסוס שותפויות מרובעות – תושבים + מועצה+ גורם מקצועי (רט"ג, חלה"ט) + גורם מממן (יד הנדיב, שתי"ל...)

משך: עד שלושה חודשים

חשוב להקפיד כל העת על שקיפות וכנות בתהליך ולהיזהר מהשתלטות – מושכות היוזמה צריכות להישאר בידי התושבים והמועצה היא גורם מסייע ותומך (גם ברמת הקרדיט).

סה"כ – בין שבועיים לשמונה חודשים עד ליישום

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • רפרנטים לקשרי קהילה בתחומים הרלוונטיים שיאתרו התארגנויות וייצרו קשרים

 • תקשורת ושירותים עבור תמיכה בהתארגנות

– מאלפי ₪ בודדים ועד לעשרות אלפים לשנה

מקורות מימון אפשריים

קרנות שונות העוסקות בתמיכה בהתארגנויות תושבים כמו יד הנדיב, שתי"ל מייסוד הקרן החדשה.

אילו תנאים נדרשים ליישום

 • המצאות התארגנויות תושבים – אוכלוסייה מעורבת וקהילה חזקה

 • נכונות המועצה לשיתוף פעולה אמיתי ושקוף עם תושבים

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

 • מיסוד מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה

 • מפגשי דיאלוג

 • חיזוק קשרי מועצה - ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

 • אירועי טיפוח טבע ונוף

 • העלאת מודעות קהילות לשמירה על השטחים הפתוחים

 • שקיפות וזמינות מידע

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

 • מעורבות תושבים יציבה ומתחדשת

 • הצלחת מטרת ההתארגנות

 • המשך שת"פ דומה בין המועצה לתושבים

מדריכים נלווים רלוונטיים

 • מדריך ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית

 • מדריך שיקום אקולוגי

 • מדריך חקלאות תומכת סביבה