שקיפות וזמינות מידע

סוג הכלי: יישום

קידום שקיפות ודיאלוג עם הציבור בנושאי תכנון וניהול השטחים הפתוחים במועצה על-ידי הצגת נתונים ומידע מקצועי בשקיפות מלאה לציבור התושבים, ומיסוד צינור תקשורת ישיר בין המועצה לתושבים ולהיפך. הכוונה היא בעיקר לכלים אינטרנטיים עם תמיכה של מפגשי פנים-אל-פנים.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • פירוק התנגדויות ציבור לא מבוססות בנושא מדיניות ניהול השטחים הפתוחים של המועצה.
 • שילוב ידע מהימן על רחשי הציבור בתהליכי לקיחת החלטות במועצה.
 • קהילה מעורבת ובעלת עניין בשימור השטחים הפתוחים.
 • מעורבות קהילתית בנושאי סביבה וקיימות, תחושת אחריות משותפת.

דוגמה

 • משרד הפנים, שיתוף תוכניות מתאר, מערכת תכנון זמין
 • תקציב מועצה מקומית להבים ברשת
 • דף פייסבוק מועצה מקומית אבן-יהודה
 • מידע סביבתי באתר המועצה האזורית גליל עליון, והמועצה האזורית בני-שמעון

זמן נדרש למימוש הכלי

זמן מינימאלי ליישום – חודשיים

מענה ללחצי פיתוח

הכלי לא נותן מענה ישיר להתמודדות עם לחצי פיתוח. תרומתו ברמת המודעות וחיזוק בעלי העניין מתוך הקהילה.

משאבים נדרשים

משאבים מנימאליים ליישום

שימו לב

כלי זה מומלץ כחלק מתהליך הטמעת המדריך שטחים פתוחים בקרב הציבור.

הפעלת כלי זה דורשת עבודת הכנה בתוך המועצה לקידום עקרונות שקיפות ושיתוף, המידה והמועצה אינה מורגלת בעבודה באופן זה מול הציבור.

כלי זה יכול לעניין מועצות המעוניינות בחיזוק הבסיס הקהילתי במועצה, באופן מהיר יחסית וללא הקצאה משמעותית של משאבים. כלי זה יכול להתאים לכל סוגי המועצות האזוריות.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי

 1. הנגשה ושקיפות לציבור של תהליכי קבלת החלטות תכנוניות בגופים הסטטוטוריים במועצה ומידע תכנוני נלווה ובכללם: פרוטוקולים של ישיבות פתוחות בנוכחות ציבור, דיווח תקופתי בערוצי התקשורת במועצה על קבלת החלטות, שימוש בסקרים לקבלת חו"ד מהציבור לפני קבלת החלטות, פרסום דו"חות מקצועיים, תקציבים וחומרי תכנון, פרסום החלטות ותהליך דרך העיתון המקומי/ ניוזלטר ורשתות חברתיות.

 2. מיסוד צינור תקשורת ישיר מהציבור אל המועצה, וקבלת אינפורמציה ישירה מהציבור, על מנת להגביר את מעורבות התושבים בתהליכים.

 3. כלי שהוא מחולל דיאלוג – בין המועצה לתושבים ולהיפך

רציונל כללי

הכלי משמש לביסוס מדיניות של שקיפות ושל תקשורת והפצת מידע, ובדרך זו שיתוף התושבים בתהליכי קבלת החלטות במועצה.

פירוט עקרון השקיפות:

מועצות אזוריות ברובן המוחלט בנויות ממגוון רחב של קהילות (מושבים, קיבוצים, משפחות צעירות, גיל הזהב וכו'), לכן כל החלטה תגרור התנגדות ותמיכה בו זמנית אשר יגיעו מפלחים שונים בקהילה. על מנת לפרק התנגדויות לא מבוססות ולחזק את מעורבות הקהילה יש צורך בשקיפות ודיאלוג ציבורי.

השקיפות מבוססת על הנגשת מידע ותהליכים על-מנת לאפשר לציבור להעמיק בסוגיות שעל הפרק ומיסוד ערוץ תקשורת ישיר ופתוח. בדרך זו, ההתנהלות השקופה מבטלת את אלמנט אי הוודאות, שהוא הגורם הראשי להתנגדויות.

בנוסף, על-ידי דיאלוג מתמשך עם התושבים מתאפשר למועצה לאסוף מידע אמין וזמין מהשטח וכך, להבין טוב יותר את המתרחש ולתכנן באופן שהולם נכונה את צרכי הקהילה.

ערוץ תקשורת פתוח ומבוסס אמון יסייע לתחושת אחריות משותפת ולרתימת תושבים למאבקים ציבוריים ע"פ הצורך.

הנגשת מידע:

 • מידע רלוונטי מגורמים ברמה הארצית – שינויי חקיקה מידע תכנוני, קמפיינים רלוונטיים

 • מידע על תהליכי קבלת החלטות בתוך המועצה

 • מידע על הזדמנויות למעורבות והשפעה

במה לביטוי:

 • מידע שמקורו מהתושבים – דעות / שאלות / דיווחים שונים /יוזמות

תקשורת:

- צינור ישיר למענה לתושבים, מענה ראשוני להתנגדויות שונות, עידוד יוזמות וכו'

מהות הכלי היא ראשית וירטואלית – הקמת ישות אינטרנטית כחלק מאתר המועצה ו/או שימוש בפייסבוק/טוויטר/ווטסאפ וכיוצ"ב ותפעולה השוטף. וכן שימוש בתשתית זו כבסיס לפעולות במישור הממשי – ישיבות פתוחות לציבור, מפגשי דיאלוג ושולחנות עגולים, הרצאות מקצועיות רלוונטיות וכו'.

* במידה והמועצה לא מורגלת בהתנהלות שקופה ומשתפת צפויים קשיי הסתגלות משום שמדובר בשינוי הרגלי התנהלות מושרשים היטב. במצב כזה כדאי להתחיל את יישום הכלי בקנ"מ מצומצם – לתחום מסוים (שהאחראים עליו נכונים למדיניות כזו) או בפרויקט ספציפי, כאשר הצלחת הפעלת הכלי (מעורבות גבוהה של תושבים, הצלחה בפירוק התנגדויות) ישמשו קרש קפיצה להרחבת השימוש בכלי.

קהל היעד

כלל תושבי המועצה הבוגרים, באופן ספציפי קבוצות משתמשים בשטחים הפתוחים וקהלי יעד חדשים – חקלאים, משפחות עם ילדים, תנועות נוער...

מקור וניסיון ביישום

משרד הפנים, שיתוף תוכניות מתאר, מערכת תכנון זמין

עיריית תל אביב מיישמת מספר כלים לשיתוף ציבור:

דוג' למסמך רקע לתהליך שיתוף ציבור בנושא איכות סביבה עיריית תל-אביב

מועצה אזורית יואב: תקציב מועצה אזורית יואב ברשת,

מידע חוקתי

מועצה אזורית בני שמעון - הנגשת מידע תכנוני, מערכת GIS ועוד-

שיתוף ציבור מועצה מקומית מצפה רמון

פרישה גיאוגרפית

יעילות הכלי בהכרח נמדדת ביכולת שלו להגיע לכל ישוב ותושב בנגישות המקסימאלית. קודם כל באמצעים הוירטואליים (אתר המועצה/בפייסבוק/טוויטר/ווטסאפ וכיו"ב), אך גם באמצעי התקשורת המסורתיים (עיתון מקומי, לוחות מודעות, דיוור ישיר וכו').

גמישות

כלי זה ניתן להפעלה בגמישות רבה יחסית בהתאם לאופי המועצה, משאבים, אופי התושבים וכו'. כלי זה מחייב גמישות בסוג התקשורת המופעלת על מנת להתאים את עצמו לשיח הציבורי המקומי.

מענה ללחצי פיתוח

ניתן מענה באופן עקיף, ברמת המודעות. לאחר ביסוס הכלי בקהילה ניתן להפעיל אותו כדי לגייס תמיכה ציבורית במאבקים רלוונטיים.

משאבים נדרשים

הכלי יכול להיות מופעל בקנ"מ משתנה, בעיקר בהתאם לכלים הדיגיטליים שהמועצה בוחרת להפעיל:מינוי אחראי למידע ותקשורת (רבע משרה) כאשר בשלב בו התשתית "רצה" ניתן להסתייע במתנדבים לעדכון ותחזוקה שוטפת.

עבודה עם ספק אתר המועצה

בהתאם לאפשרויות והצרכים של המועצה נתן להרחיב את המהלך בהתאם למפורט לעיל לכדי הקמת אתר ייעודי

חוזקות וחולשות

חוזקות

 • כלי שניתן להפעלה בעלויות נמוכות ובאופן יחסית מיידי

 • פוטנציאל התרחבות – מתחום השטחים הפתוחים לכלל מדיניות המועצה

 • זהו כלי שבמהותו פעילותו מתמשכת, אך עם הפעלה מוצלחת יכול לגייס ולערב במהירות תושבים לקמפיינים ופעולות דחופות

חולשות

 • סכנת השתלטות על הדיון הציבורי ע"י קבוצות תושבים חזקות ע"ח החלשות יותר – ע"י מודעות ניתן לפעול לאיזון הדיון וייצוג הולם

 • הפעלת הכלי ללא תשתית תודעתית מתאימה בתוך המועצה יכולה להוביל לתהליכים לא מהימנים בהם השיתוף והשקיפות הם רק למראית עין – דבר שיוביל לאובדן אמון מהותי של התושבים

 • שיתוף הציבור יכול להביא גם להאטת תהליכים ואיבוד יעילות – יש לקחת זאת בחשבון בתכנון זמנים של הפעולות השונות

מידת התאמה של הכלי לאופי המועצה

הכלי ניתן להפעלה פשוטה יותר במועצה קטנה יחסית או במועצה שיש בה כוח דוברות ותקשורת בעל השפעה. היא מתאימה לקהילה שהפעילות הקהילתית בה מפותחת או שמעוניינת להתפתח לכיוון זה ושהציבור מראה נכונות למעורבות אקטיבית.

מידע רלוונטי נוסף

פרוייקט שקיפות ברשות המקומית בעמותת שבי

הסדנא לידע ציבורי

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

הובלה על ידי לשכת ראש המועצה בסיוע דוברות המועצה בשת"פ בין רכזי ומנהלי יחידות רלוונטיות במועצה, קהילות, וועדי יישוב מקומיים.

בעלי עניין

לישום הכלי:

המועצה האזורית

כלי תקשורת מקומיים

ראשי קבוצות קהילתיות/מקצועיות פעילות

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

את הכלי ניתן להפעיל בכל אחד משלבי ניהול תהליך השטחים הפתוחים של המועצה

1. הקמת תשתית

משך: בין חודש (עמוד פייסבוק) לתשתית אינטרנטית ייעודית – עד חצי שנה

 • הקמת צוות הקמה הממונה על הפרויקט ומינוי רכז שיהיה אחראי על איסוף, הצגה וניתוב של מידע.

 • עבודה עם ספק התוכן האינטרנטי של המועצה (בונה אתרים) להקדשת עמוד רלוונטי באתר המועצה לתכנים שיבואו.

 • אפיון תוכן: איזה מידע רוצים וחשוב להציג? איזה סוג דיון וירטואלי/ממשי רוצים לאפשר? איך כלי זה מתקשר עם ערוצי תקשורת אחרים קיימים של המועצה (פייסבוק/טוויטר)

 • איזה תהליכי שיתוף ציבור רוצים לקדם? חשוב למצוא נושאים בהם הציבור באמת יכול להשפיע ולא רק להסתפק בשמיעת דעות – הדבר יגביר את האמון במערכת השיתוף בפרט ובפעילות המועצה בכלל.

2. השקה, עליה לאוויר, הפצה ושיתוף

משך - אירוע נקודתי

 • מומלץ – לארגן השקה של התשתית החדשה באירוע שיתוף ציבור במרחב . האירוע צריך לכלול מקבלי החלטות מהמועצה כאשר ניתן להזמין גם מומחים חיצוניים אם רלוונטי.

 • הפצת דבר קיומה של התשתית החדשה בכל ערוצי התקשורת המקובלים – עלונים, ניוזלטר, תיקשורת מקומית...

  1. תחזוק ושימור

משך - שוטף ומתמשך

 • עבודה שוטפת במסגרת האתר – העלאה של חומרים רלוונטיים מפלטפורמות ארציות

 • מענה לפניות תושבים (ניתוב לגורמים רלוונטיים במועצה ווידוא מענה מתאים)

 • ניצול דיונים והתנגדויות ליצירת אירועי דיון במרחב הממשי עם גורמי מועצה רלוונטיים

 • שימוש בתשתית לצורך סקרים ושאלות ספציפיות לתושבים

 • עדכון שוטף של מידע רלוונטי מפעילות המועצה וישיבותיה

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • קיימת תלות בתשתית הקיימת - במידה וקיימת תשתית כמפורט לעיל העלות של הוספת דף כלולה בעבודה השוטפת מול מנהל האתר של המועצה.

 • במידה ולא קיימת תשתית, נדרשת הקמה – החל מ- 20,000 ₪

 • ניהול שוטף החל מ- 2,000 ₪ לחודש

מקורות מימון אפשריים

המועצה (איגום משאבים)

אילו תנאים נדרשים ליישום

נכונות של גורמים משמעותיים במועצה לפעול בשקיפות ובשיתוף – ניתן להתחיל בקנ"מ קטן ובתחום ספציפי, וניתן וכדאי גם להכשיר את עובדי המועצה לעבודה בצורה שכזו ע"י סדנאות רלוונטיות.

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

 • מפגשי דיאלוג – מומלץ מאד לשלב כלי זה

 • הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי

 • חיזוק קשרי מועצה – ישובים בתחומי סביבה ושטחים פתוחים

 • חיזוק ועדות

 • מיסוד מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה

 • הקמת מערך לניטור אזרחי

 • זיהוי ומיפוי קונפליקטים – בחינת שימושים הדדיים

 • שילוב ניטור בדפוסי העבודה במועצה

 • שימוש במערכת מידע לניהול השטחים הפתוחים

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

השתתפות ערה של התושבים בדיונים, פירוק של התנגדויות לא מבוססות והשפעה על תהליכי קבלת ההחלטות במועצה.

מדריכים רלוונטיים

 • מדריך להטמעה והתאמה ארגונית של המועצה האזורית

 • תיק ניהול שטח וניטור למועצות האזוריות