חיזוק קשרי מועצה - ישובים/תושבים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

סוג הכלי: ממשל

יצירת יחסים בוני אמון עם הישובים והתושבים, עידוד מעורבות של יישובי ותושבי המועצה בתחומים מגוונים הקשורים לסביבה ולשטחים פתוחים והסדרת הפעילות ביניהם.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • הגדלת מעורבות הישובים והתושבים בטיפוח ושמירת השטחים הפתוחים בישובים ובסביבתם
 • מתן מענה וטיפול לסוגיות ובעיות בתחומי ישובי המועצה
 • חיזוק ערוץ התקשורת בין התושבים למועצה וקבלת משוב באופן ישיר
 • הגדלת שביעות הרצון של תושבי המועצה

דוגמה

הסדרת מעורבות המועצה בתחומים שונים בישובים ובכלל זה העברת התקציבים, קורס עמיתים לתושבים פעילים כגון יישוב לדורות במועצה האזורית משגב.

זמן נדרש למימוש הכלי

 • ניתן ליישם בטווח הקצר (פחות משנה) וכן בתהליכים ארוכי טווח.

מענה ללחצי פיתוח

חיזוק הקשרים יכול לסייע בהתמודדות מול לחצי הפיתוח ע"י הגברת המעורבות הציבורית, תמיכה בפעילות המועצה ובכלל זה התנגדויות לתכניות, הפגנות וכיו"ב.

משאבים נדרשים

 • הכלי אינו מצריך תקציבים ייעודיים ליישומו. ניתן לעשות שימוש במשאבים שמוקצבים כבר כך בתקציב העבודה.

שימו לב

זהו תהליך שתלוי במועצה, סוג הישובים והקשרים הקיימים ביניהן.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
חיזוק הקשרים בין המועצה לישובים ולתושבים כמנוע לשמירה וניהול מושכל של השטחים הפתוחים. חיזוק הזיקה של התושבים לשטחים הפתוחים.

רציונל כללי
 

לכל ישוב יש את רוח המקום והאופי הכפרי המיוחד שלו. עניין זה מאפשר לישוב מקום להתבלט ולשמור על ייחודו. הועדים והאגודות הן הזרוע הביצועית של המועצה. והם הלכה למעשה ישפיעו באופן ישיר על מה שנעשה בישוב.

חיזוק הקשרים בין המועצה לישובים (דך הועדים) ודרך פעילים בתחומי סביבה ושטחים פתוחים מהווה אמצעי משמעותי לחיזוק הזיקה של התושבים לשטחים הפתוחים בתוך הישוב, בסביבתם הקרובה והרחוקה וכן תסייע בפועל קידום שמירה של השטחים הפתוחים והגברת הזהות והשימוש בשטחים הפתוחים.

יישום מדיניות המועצה במרחב עליו היא אמונה מתאפשר באמצעות שותפות וחיבור היישובים למרחב בו הם חיים ואיכות החיים שלהם.

חיזוק הקשרים יכלול להיות במספר מישורים: מקצועי- מול הועדים המקומיים, הרכזים והאגודות השיתופיות, או ציבורי - מול הקהילה- ציבור התושבים כבודדים או קבוצות מקומיות.

במקרים מסוימים תיתכן הפעלת סוכני שינוי מתוך היישובים במטרה למנף פעילות ייזומה ומכוונת אשר לא מתקבלת מפעילות הוועדים או שיש ברצון המועצה לחזקה. כך, ניתן גם לשלב אוכלוסיות פעילות או כאלה שאנו מעוניינים להפעיל כגון: תנועות נוער, תושבים וותיקים, פעילים בתחומי הליבה השונים ועוד.

קהל היעד
המועצה, ישובים (ועדים מקומיים, אגודות שיתופיות, תושבים, קבוצות מקומיות). הכלי יכול להיות רלוונטי במיוחד למועצות שרוצות לחזק את מעמדן ושליטתן במרחב.

רלוונטיות לתחומי פעילות
חקלאות, תיירות פנאי ונופש, סביבה וקיימות, חברה וקהילה.

מקור וניסיון ביישום

מועצות אזוריות רבות מקדמות תהליכים לחיזוק קשרי המועצה והקהילה. התהליכים רבים ומגוונים ומותאמים בכל מועצה לסוג הקשרים הקיימים עם הישובים, אופי הישובים והמועצה. להלן מוצגות מספר דוגמאות:

 • מועצה אזורית לב השרון - פרויקט חקלאות תומכת סביבה: קידום ממשקי חקלאות תומכת סביבה כאשר חקלאי המועצה מהווים סוכני שינוי.
 • מועצה אזורית מנשה- תהליך אסטרטגי: קהילות בונות עתיד והקמת מחלקה ייעודית לתחומי פיתוח קהילה
 • מועצה אזורית משגב - המועצה יזמה תהליך אסטרטגי: "יישוב לדורות" המיועד לעצב את דמותם של יישובי משגב לדורות הבאים ולבחון מהם הצעדים שיש לבצע כדי לקיים יישוב לדורות. התהליך כלל העברת קורסים לתושבים.
 • מועצה אזורית מגידו- המועצה יוזמת מגוון פרויקטים הפונים לקהל יעד רחב מאוד, וביניהם: רוכבי אופניים, פנסיונרים, ילדים ונוער בתחומי סביבה ושטחים פתוחים (רוכבים למען הסביבה, ניטור פרפרים, אימוץ אתרים) ובתוך כך פועלת לביסוס וחיזוק הקשרים שלה עם קהלים שונים בתוך המועצה.

מעמד
לכלי אין מעמד סטטוטורי.

פרישה גיאוגרפית
היות והקשרים בין המועצה לישובים ולתושבים שונים וייחודיים בכל המועצה, יישום הכלי רלוונטי לתחומי המועצה בלבד.

גמישות
גמישות רבה בסוגי הפעילות עם הישובים. כל מועצה יכולה להתמקד בהתאם לצרכים שלה.

מענה ללחצי פיתוח
חיזוק הקשרים יכול לסייע במעורבות הציבור בהתנגדות להליכי תכנון, הפגנות וכיו"ב.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • ליישום הכלי לא נדרשים תקציבים ייעודיים. ניתן לעשות שימוש בתקציבי המועצה המיועדים לפעילות השוטפת עם התושבים.
 • בפרויקטים בהיקף משמעותי ניתן לפנות/להיעזר בתמיכות חיצוניות.

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • תורם לניהול מקצועי ויעיל יותר של הוועדים המקומיים והמועצה.
 • מאפשר חיזוק יחסי האמון של התושבים במועצה.
 • מגוון אמצעים ליישום אשר רובם מתבססים על התקציב הקיים.

חולשות:

 • לעתים קיים קושי לאתר סוכני שינוי פוטנציאלים. עם זאת, ניתן לפעול במגוון פעילויות ליישום הכלי.
 • קיים קושי מסוים להעריך את ההשפעה של התהליך.

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

הכלי מתאים ונכון לכל סוגי המועצות. יכול להיות רלוונטי במיוחד למועצות שקיים בהן צורך לחזק את מעמד ושליטתן במרחב.

מידע רלוונטי נוסף

היבטים חברתיים של הקיימות במרחב הכפרי.

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

אם במועצה יש יחידה ייעודית לפיתוח קהילתי (קשרי מועצה – ישובים) אז רצוי דרכם.

אם לא, דרך מנהלי היחידות או מנהלת מחלקת סביבה ו/או חינוך.

בעלי עניין

לפיתוח הכלי:

 • מועצה אזורית - במחלקות השונות, נציגות וועדים
 • משרדי ממשלה: הגנת הסביבה, חקלאות, תיירות, רווחה
 • ארגונים ועמותות סביבה: החברה להגנת הטבע, קבוצות מקומיות וכיו"ב

ליישום הכלי:

 • המועצה האזורית
 • ועדים מקומיים, אגודות שיתופיות
 • תושבים פעילים

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

לצורך יישום הכלי נדרשים שלושה שלבים עיקריים:

חיזוק קשרי מועצה ישובים/תושבים הינו תהליך שתלוי בסוג המועצה ואופי הישובים והקשרים הקיימים ביניהם. כמו גם באיזה אופן למועצה יש קשרים ופעילות מאורגנת מולם.

כמו כן, תהליך חיזוק הקשרים יכול להיות קצר או ארוך בהתאם לאמצעים המתאימים שכל מועצה תבחר וכן האם למועצה יש תכניות מוכנות להתחלת הפעילות.

ככלל, ליישום הכלי נדרשים ארבעה שלבים עיקריים:

 1. גיבוש מדיניות
  המועצה צריכה לגבש מדיניות לצורך התהליך. בהתאם למדיניות יקבעו היעדים והאמצעים ליישום. קביעת המדיניות צריכה להתבסס על לימוד המצב הקיים, לאתר את החסמים ואתר הבעיות העיקריות ביחסי הגומלין ובפעילות השוטפת כפי שמתקיימת כיום.
  משך: חודש-חודשיים.
 2. זיהוי הקהלים
  זיהוי קהל או קהלי היעד ליישום המדיניות מהווים שלב מהותי בקידום הליכי יישום מדיניות. ניתן להתמקד בחיזוק הקשרים עם קהל אחד: ועד מקומי/אגודות/תושבים פעילים/קבוצות תמיכה או לשלב מספר אמצעים שיופנו לקהלי יעד שונים. תהליך הלימוד מאפשר להכיר את הצרכים והחסמים של אותם קהלים ומכך לקבוע עקרונות פעילות בהתאם.
  משך: חודש.
 3. שיתוף ויידוע ציבור.
  התנאי הראשון לחיזוק קשרי המועצה והישובים הוא הגברת היידוע והשיתוף עם הציבור, הן ברמה המקצועית והן ברמה הציבורית:
  • אחראיות בתחומי סביבה ושטחים פתוחים ובכלל הסדרת ביסוס מערכת היחסים בין המועצה לישוב- הגדרת הנושא התקציבי.
  • חיזוק הקשר בין המועצה לישובים על בסיס מקצועי- העברת מידע בתדירות קבועה אחת לרבעון שמעבירים מנהלי המחלקות מידע לגבי הנעשה ברבעון הרוב ובעתיד הקרוב. הגברת תדירות המפגשים הקבועים בנושאים השונים.
  • הגברת תהליכי שיתוף ויידוע ציבור ולא רק לפי מה שמחויב לפי חוק (דוג' ועדת איכות סביבה). יידוע הציבור ברמה יותר אינטנסיבית. התושבים צריכים לדעת מה קורה. בערוצי התקשורת צריכה להיות אינפורמציה מפורטת יותר.
  לדוגמא: בפרויקט חקלאות תומכת סביבה במועצה האזורית לב השרון נעשה שיתוף ציבור לפרויקט ההדברה המשולבת. המועצה האזורית ערכה מספר מפגשים לציבור להצגת המהלך האזורי והצורך בשיתוף הקהילה באופן פיזי. תהליך זה הוביל למעורבות ציבורית משמעותית ולחיזוק המהלך הכולל במועצה.
  משך: מפגשים אחדים - חודשים בודדים. (תלוי באמצעי שנבחר ליישום במועצה והתחלתו בפועל).
 4. הגדלת סוכני השינוי בקהילה
  יצירת רשת של פעילים וביצוע הכשרות וסדנאות בנושאי סביבה ושטחים פתוחים. סוכני השינוי יכולים להיות פעילים בועדות הישוב, תושבים פעילים וכן כלל התושבים. סוכני הישוב יכולים לפעול גם מול המועצה וגם בוועד המקומי. תלוי בהרכב של המועצה. ישנן דוגמאות לפרויקטים, קורסים והכשרות בנושאי רבים למשל קורס גינון בר קיימא, קומפוסט, מזון מקיים ועוד. יצירת סוכני השינוי יכולה להיות מוכוונת לרמות שונות: הפנמה ומודעות, סוכן שינוי בסביבה הביתית, סוכני שינוי אשר יוזמים בקהילה.
  משך: חודש - חודשיים. תלוי במועדי העברת הסדנאות בידי גורמים חיצוניים.

סה"כ משך יישום הכלי: כחצי שנה.

לצורך יצירת פרויקטים ותהליכים אסטרטגיים משמעותיים במועצה נדרש לגבש את התהליך הרצוי עם הקהילה, ובהתאם לצורך לגייס משאבים נוספים.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
 

 • ליישום הכלי לא נדרשים תקציבים ייעודיים. ניתן לעשות שימוש בתקציבי המועצה המיועדים לפעילות השוטפת עם התושבים.
 • בפרויקטים בהיקף משמעותי ניתן לפנות/להיעזר בתמיכות חיצוניות

מקורות מימון אפשריים

 • המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות
 • קק"ל, רט"ג
 • רשויות הניקוז
 • קרן לשמירת שטחים פתוחים
 • החברה להגנת הטבע, ארגונים ועמותות ירוקות

כל גורם בעלי עניין לשמירה והנגשת השטחים הפתוחים. ישובים יכולים להגיש בעצמם.

אילו תנאים נדרשים ליישום

התהליך לא מצריך ביצוע של תנאים מקדימים.

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

כלים הכרחיים:

אין

כלים אפשריים:

חיזוק קשרי מועצה יישובים הוא כלי בסיסי ועל כן יכול להשתלב עם כלים שונים ומגוונים. מעבר לכך, להלן מספר כלים שיכולים לתת מענה לתהליך החיזוק:

 • כלים חברתיים קהילתיים דוגמת מפגשי דיאלוג, שקיפות וזמינות מידע יכולים לסייע לשלב היידוע ושיתוף הציבור.
 • כלים כגון מרכז ידע מקומי, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל יכולים לסייע לגיוס סוכני שינוי.
 • חיזוק קשרי מועצה יכול לסייע במידה רבה לחיזוק הועדה.

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

ישנה מורכבות לבחינת הידוק הקשר בין התושבים למועצה, אולם ניתן לנסות לבחון זאת לפי:

 • שביעות רצון למשל בסקרי.
 • קידום פעילויות בתחומי סביבה ושטחים פתוחים.

מדריכים נלווים רלוונטיים

ישום אמצעים שונים מהמדריכים יכול לסייע במציאת רעיונות או כיווני פעולה לחיזוק הקשרים עם יישובי המועצה והתושבים.