אימוץ וטיפוח תכניות חינוכיות

סוג הכלי: יישום

הפעלת תוכניות לימוד ייעודיות בנושא סביבה וקיימות להסברה, גיוס ויצירת חיבור של הילדים והנוער אשר נמצאים במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית להבנת חשיבות שימור השטחים הפתוחים בדרכים חווייתיות עם דגש על חיבור לטבע, חקלאות, כפריות וכו'.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • העלאת המודעות לנושא השטחים הפתוחים בקהילה על ידי גיוס הדור הצעיר לנושא
 • הרחבת מעגלי הפעילות לדור הצעיר – אזרחי המחר

דוגמה

תכנית ילדים מובילים שינוי - חלה"ט (http://goo.gl/SMfe8i)

זמן נדרש למימוש הכלי

זמן מינימלי ליישום – 6 חודשים

מענה ללחצי פיתוח

הכלי לא נותן מענה להתמודדות עם לחצי פיתוח. תרומתו ברמת המודעות וחיזוק בעלי העניין מתוך הקהילה.

משאבים נדרשים

משאבים בינוניים – מפעילי תוכניות במוסדות ותקציב לפעילות שוטפת

שימו לב

כדאי לפתח תוכניות שעובדות מהמעגל הקיים והמוכר (שכונה, חצר בית-הספר) – אל המעגלים החיצוניים והרחוקים יותר - שדות ושטחים פתוחים וכך לייצר זיקה מתמשכת אל הסביבה המיידית והמורחבת.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
חיזוק הקשר של "אזרחי המחר" לשטחים הפתוחים. על ידי כך תיווצר גם קהילת "שגרירים" צעירה שבאופן טבעי תשפיע בבתי האב השונים לעידוד השמירה על השטחים הפתוחים, ובכך יהיה משום תמיכה במהלך תודעתי כולל אותו מבקשת המועצה להשיג.

רציונל כללי
 

אימוץ יוזמות חינוכיות קיימות (במסגרת תל"ן ומסגרות נוספות) והטמעתן במסגרות החינוכיות השונות. עידוד למידה "דרך הרגליים" של יציאה לשטח, למידה חווייתית ואקטיבית. ניתן להרחיב ולהכריז על "שנת השטחים הפתוחים" בחינוך ויצירת תוכנית כוללת למיקוד התכנים במסגרות השונות.

קהל היעד
קהל היעד הוא כלל הילדים והנוער במועצה במסגרות החינוך של המועצה – מגיל גן עד תיכון, מסגרות פורמליות ולא פורמליות.

רלוונטיות לתחומי פעילות
סביבה וקיימות, חקלאות, חברה קהילה וחינוך.

מקור וניסיון ביישום

דוגמאות מפרוייקט "יופי של ישראל של חלה"ט:

 • תלמידי בית הספר מרחב מצילים את נחל זאדה
 • מתנדבי תנועות הנוער במשימה משותפת בנחל שדרות

מגוון דוגמאות חינוך לסביבה וקיימות חבלה"ט:

דוגמאות לתכניות רלוונטיות:

 • ילדים מובילים שינוי – חלה"ט
 • תוכניות "הרשת הירוקה" של קרן קרב
 • שישי בירוק של חלה"ט (http://goo.gl/PWE7Kx)

מעמד
- לא רלוונטי -

פרישה גיאוגרפית
הפעילויות במהותן נועדו להכרה מעמיקה של הילדים והנוער עם סביבת המחייה המיידית והרחבה שלהם. הפעילויות יכולות להיות יישוביות ומועצתיות כאחד, רצוי וניתן ליצור שת"פ עם מועצות סמוכות/נוספות. הפעולות יכולות להתבצע באתרי טבע מוכרזים/שטחים לא מעובדים/שטחי חקלאות. ישנו יתרון להתחלת הפעילויות בסביבה המיידית של הילדים – לדוג' חצר בית הספר, והתפרשות החוצה אל השטחים המרוחקים יותר.

גמישות
רבה. ניתן להפעיל את הכלי בקנ"מ משתנה.

מענה ללחצי פיתוח
נמוך- ברמת המודעות.

משאבים נדרשים

 • מיקוד משאבים קיימים במסגרת תוכניות החינוך הבית-ספריות
 • משאבים ייחודיים לתוכניות מקומיות מתקציבי קולות קוראים, שותפויות, מורשת

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • ישנו פוטנציאל גבוה לגיוס מימון
 • יישום פשוט יחסית (דורש תיאום מועט בין מחלקות המועצה השונות) ומודולארי
 • לכלי פוטנציאל אפקטיביות גבוה

חולשות:

 • התהליך החינוכי הוא מעצם אופיו איטי וארוך- טווח ומכאן שהשפעתו של הכלי תהיה ניכרת לאחר שנת לימודים אחת לפחות

 

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד

מתאים לכל סוגי המועצות.

אפשרי ליישום בתהליך מהיר יותר ע"י מועצה חזקה בתחום החינוך והקהילה או בעלת פוטנציאל גיוס כספים טוב לתחום זה.

מידע רלוונטי נוסף

רשת מרכזי קיימות

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)

אגף החינוך במועצה שמפעיל את גני הילדים ובתי הספר, את תנועות הנוער, המתנ"ס, רכזי הנוער היישוביים.

אגף החינוך צריך לפעול בשיתוף עם ארגוני סביבה והאחראים על השטחים הפתוחים השונים במועצה.

בעלי עניין

בתהליך היישום וביישום בפועל:
אנשי חינוך, ארגוני הורים, תנועות נוער, ארגוני סביבה.

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

כיוון שמדובר בתוכניות לימודים, הנסגרות לרוב זמן רב מראש וזקוקות לאישורים של משרד החינוך - מומלץ להתחיל את ההיערכויות לפחות שנה אחת מראש.

ניתן ליצור תוכניות מצומצמות יותר תוך כדי שנת הלימודים על-מנת להתייחס לנושאים ספציפיים העולים במהלך השנה.

ליישום הכלי נדרשים ארבעה שלבים:

 1. הביצוע סקר בשני מישורים – סקירת תכנים קיימים במסגרות השונות המתאימים לנושא השטחים השונים, חיפוש לאן ניתן להתחבר ולהעמיק, ובמקביל חיפוש אחר תוכניות רלוונטיות אצל ספקי התוכן הרלוונטיים. חיפוש אחר שותפים נלהבים בתוך מסגרות החינוך השונות.
  משך: עד חודשיים.
 2. הכנת תכנית פעולה המחברת בין תכנים ותלמידים, עם יעדים לביצוע ואחראים מקומיים.
  משך: עד חודשיים.
 3. השקת התוכנית בקרב אנשי הצוות של המסגרות השונות, הכשרות ספציפיות ע"פ הצורך
  משך: נקודתי.
 4. ביצוע התוכניות במסגרות החינוך השונות, תוך תיעוד והפצה של ההישגים השונים לתושבי המועצה.
  משך: מתמשך ושוטף.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
 

 • ניתן להשתמש במשאבים קיימים וליצור מיקוד תוכן לנושאי שטחים פתוחים ו/או ליזום תוכניות ספציפיות שעלותן יכולה לנוע החל מכמה עשרות אלפי שקלים.

מקורות מימון אפשריים

 • משרדי ממשלה: משרד להגנת הסביבה, משרד החינוך,
 • ארגונים סביבתיים וכפריים
 • ארגוני נוער.

אילו תנאים נדרשים ליישום

- לא רלוונטי -

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

כלים הכרחיים:

אין

כלים אפשריים:

 • הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי
 • הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע
 • סקר ערכי טבע נוף וחקלאות
 • טיפוח ופיתוח מוקדי משיכה בשטחים פתוחים לפעילות פנאי ונופש
 • אירועי טיפוח ובילוי בשטחים הפתוחים

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

השתתפות פעילה ואקטיבית של הילדים והנוער.

הצלחה מיטבית – אם וכאשר יוזמות סביבתיות יגיעו מהילדים והנוער עצמם.

מדריכים נלווים רלוונטיים

 • מדריך ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית
 • מדריך לשיקום אקולוגי.